Home arrow News arrow รพ.มหาสารคามเตือนระวังไข้เลือดออกระบาดหน้าฝน
รพ.มหาสารคามเตือนระวังไข้เลือดออกระบาดหน้าฝน Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พุธ, 09 กรกฎาคม 2014
มหาสารคาม - สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในจังหวัดมหาสารคาม ส่อเค้าระบาดรุนแรงในช่วงเข้าสู่ฤดูฝน เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไข้เลือดออกซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ เตือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลานใกล้ชิด หากพบมีไข้สูงติดต่อกัน 2 วันให้รีบนำพบแพทย์     นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกส่อเค้าระบาดรุนแรงในช่วงเข้าสู่ฤดูฝน หลายพื้นที่มีฝนตก สภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการแพร่กระจายของเชื้อไข้เลือดออก ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค
       
       จากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามพบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 109 ราย เป็นชาย 53 ราย หญิง 56 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 11.34 ต่อแสนประชากร ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
       
       โดยพบผู้ป่วยมากที่สุดที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อ.เมืองมหาสารคาม และอำเภอกันทรวิชัย กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดคือ 0-4 ขวบ 5-9 ขวบ และ 10-14 ปีตามลำดับ
       
       ทั้งนี้ ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซักประวัติผู้ป่วยอย่างเข้มงวด พร้อมตรวจคัดกรองผู้ป่วย หากมีอาการเข้าข่ายป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจะให้ทำการเจาะเลือด เพื่อตรวจดูเกล็ดเลือด และรับตัวไว้รักษา พร้อมกับประสานเทศบาล อบต. ออกฉีดพ่นสารกำจัดยุงในพื้นที่ที่มีการระบาดซ้ำซากและโรงเรียน
       
       ในส่วนของผู้ปกครอง ควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้บุตรหลานเล่นอยู่ในที่มืด หรือที่ที่มียุงเยอะ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง คว่ำภาชนะใส่น้ำไม่ให้ยุงวางไข่ หาฝาปิดที่โอ่งน้ำ ล้างร่องระบายน้ำเป็นประจำ ใส่ทรายอะเบตในน้ำ
       
       หากบุตรหลานมีอาการไข้สูง หน้าแดง อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร อาเจียน โดยอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วันให้รีบพาไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคต่อไป
< Previous   Next >