Home arrow News arrow เตือน 4 กลุ่มโรคระบาดหนักปี 57
เตือน 4 กลุ่มโรคระบาดหนักปี 57 Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
อาทิตย์, 09 มีนาคม 2014
วันนี้ (6 มี.ค.) นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุม DDC Forum เรื่อง “การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ ปี 2557” ว่า จากการเฝ้าระวังโรคย้อนหลัง 10 ปีที่ผานมา โรคที่น่าเป็นห่วงว่าจะมีการระบาดมากในปี 2557 พยากรณ์ได้ว่าออกเป็น 4 กลุ่มโรค คือ 1.กลุ่มโรคอาหารและน้ำ ปีที่ผ่านมาป่วยถึง 1.2-1.3 ล้านคน ได้แก่ อหิวาตกโรค คาดว่า ปี 2557 ถ้าไม่มีการเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่ดี จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 3.8 เท่า คือประมาณ 280-340 ราย โดยอหิวาตกโรคจะระบาดปีเว้นสองปี ไทฟอยด์ คาดว่าปี 2557 จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 มีผู้ป่วยประมาณ 2,700-3,300 ราย และไวรัสตับอักเสบ A คาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 มีผู้ป่วยประมาณ 430-520 ราย  นพ.โสภณ กล่าวว่า 2.โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน คือ สุกใส คาดว่าจะมีผู้ป่วยประมาณ 58,000-71,000 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 โดยในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยสูงสุดอยู่ในช่วง ม.ค.-มี.ค.และเกิดในกลุ่มคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน และอีกโรคคือไอกรน 3.โรคเกี่ยวกับประสาทและสมอง คือ ไข้สมองอักเสบ คาดจะมีผู้ป่วยประมาณ 680-830 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และไข้กาฬหลังแอ่น คาดจะมีผู้ป่วยประมาณ 14-17 ราย น่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 และ 4.อื่นๆ คือโรคที่เกิดจากสัตว์ ทั้งนี้ การพยากรณ์โรคเป็นการคาดการณ์ของโรคภัยที่อาจเกิดกับประชาชน เพื่อเตรียมการล่วงหน้ารับมือหรือปรับเปลี่ยนมาตรการให้เหมาะสม รวมทั้งสื่อสารความเสี่ยงเตือนภัยการระบาดของโรคแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       
       “คำแนะนำสำหรับโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ส่วนโรคสุกใส เกิดจากการร่วมกิจกรรมคลุกคลีกับผู้ป่วย โรคไข้สมองอักเสบ ควรได้รับวัคซีนตามกำหนด โดยเริ่มตั้งแต่อายุ 1 ขวบครึ่ง 2 เข็ม และกระตุ้นเมื่อ 2 ขวบครึ่ง ถ้าอยู่ในชนบทให้ป้องกันยุงท้องนากัด โดยนอนในมุ้ง ส่วนโรคไข้กาฬหลังแอ่น แนะนำให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด เมื่อมีอาการป่วย ให้รีบไปหาแพทย์ทันที” อธิบดี คร.กล่าว
< Previous   Next >