Home arrow News arrow พบคนพะเยาติดเชื้อไข้หวัด H1N1 สูงเป็นอันดับ 1 ของ ปท. ทำสถิติ 175 รายแล้ว
พบคนพะเยาติดเชื้อไข้หวัด H1N1 สูงเป็นอันดับ 1 ของ ปท. ทำสถิติ 175 รายแล้ว Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
อังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2014
 นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ว่า พบผู้ป่วยไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2557 มีผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 1,433 คน เสียชีวิต 1 คน แม้นักวิชาการจะคาดการณ์ว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกปีนี้จะไม่รุนแรงเท่าปี 2556 ที่มีผู้ป่วยมากถึง 152,768 คน เสียชีวิต 132 คน ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดในรอบ 20 ปี อย่างไรก็ตาม คาดว่าปีนี้อาจพบผู้ป่วยสูงถึง 80,000 - 100,000 คน     ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศเร่งรณรงค์กระตุ้นเตือนประชาชนให้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายตามที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยในปีที่ผ่านมาให้ทำอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2556 พบว่ากลุ่มที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกมากที่สุด คือวัยรุ่นอายุระหว่าง 15-24 ปี รองลงมา กลุ่มเด็กอายุ 10-14 ปี กลุ่มเด็กอายุ 5-9 ปี และกลุ่มผู้ใหญ่อายุ 25-34 ปี และปีนี้วัยรุ่นยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่สุดเช่นกัน เนื่องจากมีวิถีชีวิตที่มีความเสี่ยงจะถูกยุงลายกัดเพิ่มมากขึ้น เช่น การทำกิจกรรมนอกห้องเรียน การรวมกลุ่มเล่นเกมส์ในร้านคอมพิวเตอร์ หรืออยู่ในสถานที่บันเทิงเป็นเวลานาน
< Previous   Next >