Home arrow News arrow กรมควบคุมโรคห่วงตาแดงระบาดหน้าฝน แนะ 8 วิธีป้องกัน
กรมควบคุมโรคห่วงตาแดงระบาดหน้าฝน แนะ 8 วิธีป้องกัน Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พุธ, 09 ตุลาคม 2013
เภสัชกรเชิดเกียรติ แกล้วกสิกิจ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและ พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ฤดูฝนก่อให้เกิดความชื้นแฉะทั่วไปทำให้เชื้อโรคบางชนิดเจริญได้ดี โรคติดต่อที่ส่วนใหญ่มักจะระบาดมากในช่วงหน้าฝนของทุกปีและช่วงที่เกิดน้ำท่วม คือโรคตาแดง โรคนี้พบได้ทุกเพศ ทุกวัย เพศชายและหญิงพบได้เท่าๆ กัน เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โรคนี้มีสาเหตุมาจากเยื่อบุตาขาวที่คลุมหนังตาบนและล่าง รวมเยื่อบุตาที่คลุมตาขาวอักเสบ เนื่องจากเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรีย ภูมิแพ้ หรือสัมผัสสารที่เป็นพิษต่อดวงตา การติดต่อของโรคตาแดง เกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดขี้ตาหรือน้ำตาของผู้ป่วยโดยตรง การใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกันกับผู้ป่วยที่เป็นพาหะ นำโรค หรือแม้กระทั่งการไอ จาม หายใจรดกัน นอกจากนั้น อาจเกิดตาอักเสบเนื่องจากการใช้น้ำที่ไม่สะอาดล้างหน้า
    ทั้งนี้ โรคตาแดงติดต่อกันได้ง่ายมาก การป้องกันโรคตาแดงไม่ให้ระบาดในคนหมู่มาก สามารถปฏิบัติได้โดย หากมีฝุ่นละออง หรือน้ำสกปรกเข้าตา ควรล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันที หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ ห้ามใช้มือขยี้ตา รักษาความสะอาดเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัว เมื่อเป็นหรือสงสัยว่าเป็นโรคตาแดง ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาตั้งแต่แรก หากต้องออกไปนอกบ้าน ควรใส่แว่นตาเพื่อป้องกันลม และฝุ่นละออง
        นอกจากนี้ ผู้ป่วยควรนอนแยกจากสมาชิกในครอบครัว และไม่ใช้สิ่งของส่วนตัว เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว แว่นตา และเครื่องนอนร่วมกับผู้อื่น เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค ผู้ป่วยโรคตาแดง ควรหยุดงาน หรือหยุดเรียน พักรักษาตัวที่บ้าน เพื่อป้องกันมิให้โรคลุกลามหรือติดต่อสู่ชุมชน และหากมีอาการปวดตารุนแรง ตาพร่า แขนขาเป็นอัมพาต หรืออาการตาแดงไม่ทุเลาภายใน 7 วัน ควรรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านเพื่อรับการรักษา
< Previous   Next >