Home arrow News arrow กทม.เข้มเฝ้าระวังโรคติดต่อ เร่งขึ้นทะเบียนร้านค้าสัตว์ปีก
กทม.เข้มเฝ้าระวังโรคติดต่อ เร่งขึ้นทะเบียนร้านค้าสัตว์ปีก Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
ศุกร์, 16 สิงหาคม 2013
นายพีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานเขต และสำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมสำรวจและขึ้นทะเบียนร้านค้าสัตว์ปีกมีชีวิต ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเขตต่างๆ ประกอบด้วย เขตทวีวัฒนา ในวันที่ 16 สิงหาคม เขตมีนบุรี ในวันที่ 23 สิงหาคม และเขตจตุจักรในวันที่ 30 สิงหาคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม และเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่ อาทิ โรคไข้หวัดนก สายพันธุ์ H7N9 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ค้าสัตว์ปีก และประชาชนทั่วไป อย่างไรก็ตาม การสำรวจและขึ้นทะเบียนร้านค้าสัตว์ปีกมีชีวิตดังกล่าว จะทำให้ทราบถึงจำนวนร้านค้าสัตว์ปีก ชนิดของสัตว์ปีกที่ทำการค้า แหล่งที่มาของสัตว์ปีก ใบอนุญาตการค้าสัตว์และเคลื่อนย้ายสัตว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และวางมาตรการในการควบคุมและเฝ้าระวังโรค รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนซึ่งกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการสำรวจให้ครอบคลุมทุกเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป
< Previous   Next >