Home arrow News arrow กระบี่ขึ้นแท่นไข้เลือดออกระบาดหนักเป็นอันดับ 2 ของประเทศ
กระบี่ขึ้นแท่นไข้เลือดออกระบาดหนักเป็นอันดับ 2 ของประเทศ Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พุธ, 22 พฤษภาคม 2013
กระบี่ - รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เผยกระบี่มียอดผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้วกว่า 920 คน พบมากในอำเภอเมือง อายุระหว่าง 10-14 ปี สถิติพุ่งสูงเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดสงขลา แต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต   วันนี้ (21 พ.ค.) นายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า สถานการณ์ไข้เลือดออกในจังหวัดกระบี่ในปีนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วง มีจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา มีรายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 56-20 มกราคม 56 พบจำนวนผู้ป่วยสะสม จำนวนกว่า 920 ราย จากปีที่ผ่านมาในช่วงเดียวกันมีจำนวนผู้ป่วยสะสม จำนวน 822 ราย คิดเป็นอัตราผู้ป่วย 211.11 ต่อประชากร 1 แสนคน และอยู่อันดับที่ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดสงขลา แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต โดยกลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือ อายุระหว่าง 10-14 ปี กลุ่มผู้ป่วยมากที่สุด คือ นักเรียนจำนวน 478 ราย รองลงมา คือ อาชีพรับจ้าง
       
       รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เปิดเผยอีกว่า สำหรับอำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ อำเภอเมือง รองลงมา อำเภอคลองท่อม อำเภอเขาพนม อำเภอลำทับ อำเภอเกาะลันตา ตามลำดับ ส่วนสาเหตุที่ในปีนี้จังหวัดกระบี่ มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจากสภาพอากาศในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดทางภาคใต้ มีฝนตกบ่อย และมีน้ำท่วมขัง ทำให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายมากขึ้น นอกจากนี้ มีประชากรเดินทางเข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้น สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไข้เลือดออก
       
       สำหรับมาตรการป้องกันได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำทุกตำบล ให้มีความตื่นตัว และคัดกรองผู้ป่วยอย่างละเอียด เร่งรณรงค์ในพื้นที่เสี่ยงกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับไข้เลือดออกให้มากที่สุด หากสงสัยว่าบุตรหลานของท่านติดเชื้อไข้เลือดออก เช่น มีไข้ขึ้นสูง ปวดเมื่อยให้ตั้งข้อสังเกตว่า เป็นไข้เลือดออก และรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที เพราะขณะนี้จำนวนผู้ป่วยในกระบี่มีจำนวนมากจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
< Previous   Next >