Home arrow News arrow ตรังเตือนโรคไข้เลือดออก-ชิคุนกุนยาระบาดสูงในภาคใต้
ตรังเตือนโรคไข้เลือดออก-ชิคุนกุนยาระบาดสูงในภาคใต้ Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
อังคาร, 21 พฤษภาคม 2013
ตรัง - เตือนชาวตรังให้ระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก รวมทั้งโรคชิคุนกุนยา ที่ล่าสุด มีการพบเชื้อไวรัสชนิดนี้สูงถึงร้อยละ 39 แถมยุงลายบางตัวยังติดเชื้อไวรัสทั้ง 2 ชนิดได้ด้วย
       
       นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้ออกมาแจ้งเตือนให้ประชาชนทุกพื้นที่เร่งเฝ้าระวังตรวจสอบจุดเก็บน้ำกิน น้ำใช้ ทั้งภายใน และภายนอกบ้านเป็นประจำอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก 7 วัน เพื่อป้องกันการเพาะพันธุ์ไข่ของลูกน้ำยุงลาย ที่เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก   เนื่องจากผลของรายงานการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกของจังหวัดตรังขณะนี้พบผู้ป่วยแล้ว จำนวน 243 ราย แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต โดยพบมากที่สุดในอำเภอเมืองตรัง รองลงมาคือ อำเภอหาดสำราญ และอำเภอกันตัง ตามลำดับ สำหรับกลุ่มอายุที่ป่วยในปี 2556 ขณะนี้พบในทุกกลุ่มอายุ แต่กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด จะอยู่ในวัยเด็กและวัยรุ่น คือ อายุ 10-14 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 15-24 ปี และกลุ่มอายุ 5-9 ปี ตามลำดับ
       
       ขณะที่ นายแพทย์นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ออกมาเตือนการระบาดของโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya virus) หรือโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ในหลายพื้นที่ของภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดตรัง สตูล ชุมพร และสุราษฎร์ธานี หลังพบเชื้อไวรัสชนิดนี้สูงถึงร้อยละ 39 อีกทั้งยุงลายบางตัวยังติดเชื้อไวรัสทั้ง 2 ชนิด ได้แก่ เชื้อไวรัสเดงกี (Dengue virus) ซึ่งทำให้เกิดไข้เลือดออก และเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา
       
       นอกจากนี้ ความรู้จากการวิจัยยังพบว่า ไม่จำเป็นว่ายุงต้องไปกัดผู้ป่วยแล้วจึงจะมีเชื้อ และเชื้อไวรัสทั้ง 2 ชนิดนี้ก็ยังสามารถถ่ายทอดจากแม่ยุงไปยังลูกยุงได้ด้วย ดังนั้น ประชาชนต้องหาวิธีการป้องกันการกัดของยุงลาย ซึ่งนอกจากจะใส่เสื้อผ้ามิดชิดแล้ว ยังต้องชโลมยาทากันยุงให้ทั่วส่วนที่โผล่พ้นเสื้อผ้า เพื่อไม่ให้ยุงหาเป้าหมายเจอ
< Previous   Next >