Home arrow News arrow วท.ทุ่มงบฯ 60 ล้าน ตั้งศูนย์วัคซีนไข้เลือดออกแห่งแรกในอาเซียน
วท.ทุ่มงบฯ 60 ล้าน ตั้งศูนย์วัคซีนไข้เลือดออกแห่งแรกในอาเซียน Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
เสาร์, 20 เมษายน 2013
   นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า ไข้เลือดออกถือเป็นโรคระบาดที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยมานาน แม้จะมีการพัฒนาวัคซีนมาตลอด 20 ปี แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนใดพัฒนาสำเร็จในห้องปฏิบัติการและทำการทดลองทางคลินิกเพื่อสู่ขั้นตอนการผลิตระดับอุตสาหกรรม เนื่องจากยังขาดงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เพื่อให้ได้โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น จึงทำให้การแพร่ระบาดขยายวงกว้างไปกว่า 100 ประเทศทั่วโลก วท.จึงมอบหมายให้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ดำเนินโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ได้มาตรฐานสากลแห่งแรกของอาเซียน เพื่อรองรับการพัฒนาวัคซีน และหากการพัฒนาสำเร็จประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการผลิตวัคซีนรองรับประชากรที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั่วโลก
   นายวรวัจน์ กล่าวต่อว่า การพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออก จำเป็นต้องบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาหลายหน่วยงาน โดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดวาระแห่งชาติด้านวัคซีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้พัฒนาโรงงานผลิตระดับกึ่งอุตสาหกรรม และ TCELS ดำเนินการจัดตั้งห้องปฏิบัติการฯ
ด้านนายกำจร พลางกูร รองผู้อำนวยการ TCELS กล่าวว่า ห้องปฏิบัติการทดสอบวัคซีน TCELS ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลจัดตั้งขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยเริ่มจากการรองรับการทดสอบทางวิทยาศาสตร์อย่างสมบูรณ์ เพื่อนำมาใช้ป้องกันโรคนี้ อีกทั้งยังสามารถรองรับการทดสอบวัคซีนชนิดอื่นๆ ได้ เช่น วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น ทั้งนี้ในขั้นตอนต่อไป จะได้ส่งต่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พัฒนากระบวนการผลิตวัคซีนเพื่อการทดสอบในคนต่อไป โดยขั้นตอนดังกล่าวใช้เวลาประมาณ 2 ปี ใช้งบประมาณในการดำเนินการ 60 ล้านบาท
< Previous   Next >