Home arrow News arrow ไทยและประเทศเขตร้อนชื้นระวังไข้เลือดออกระบาด เหตุโลกร้อนขึ้น
ไทยและประเทศเขตร้อนชื้นระวังไข้เลือดออกระบาด เหตุโลกร้อนขึ้น Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
จันทร์, 01 เมษายน 2013
 WHO ชี้ ประชากรโลก 2 ใน 3 ในภูมิภาคเขตร้อนชื้น รวมถึงไทยเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้เลือดออก เหตุอุณหภูมิโลกสูงขึ้น กรมควบคุมโรคแนะใช้หลัก 5 ป. 1 ข. กำจัดลูกน้ำยุงลาย   วันนี้ (30 มี.ค.) นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกทวีความรุนแรงขึ้น สาเหตุสำคัญคืออุณหภูมิโลกสูงขึ้นเหมาะกับการเพาะพันธุ์ยุงลาย ทำให้มีปริมาณยุงลายและผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากขึ้น ล่าสุดองค์การอนามัยโลกระบุว่า มีประชากรโลกมากกว่า 2.5 พันล้านคน หรือสองในสามของประชากรโลกในภูมิภาคเขตร้อนและเขตร้อนชื้นมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไข้เลือดออกในแต่ละปีกระจายอยู่ในประเทศต่างๆ มากกว่า 100 ประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากปัจจัยเสี่ยงหลายประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงชุมชนที่อยู่อาศัยเป็นเขตเมืองมากขึ้น การบริหารจัดการน้ำใช้-น้ำดื่ม การคมนาคมที่สะดวกขึ้น วัสดุเหลือใช้-ขยะมากขึ้น เป็นต้น
 นพ.พรเทพกล่าวอีกว่า ในช่วงหน้าร้อนนี้ขอให้ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยใช้คาถาป้องกันโรคไข้เลือดออก 5 ป. 1 ข. ได้แก่ 1. ปิด ฝาภาชนะกักเก็บน้ำ 2. เปลี่ยน ถ่ายน้ำทุก 7 วัน เช่น แจกันดอกไม้ ถังเก็บน้ำ 3. ปล่อย ปลาหางนกยูงหรือปลากินลูกน้ำลงในอ่างบัว หรือที่กักเก็บน้ำไม่มีฝาปิด 4. ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมไม่ให้มีน้ำขัง 5. ปฏิบัติการ ดังกล่าวเป็นประจำทุกสัปดาห์ และขัดภาชนะที่เคยใช้กักเก็บน้ำก่อนนำมารองรับน้ำครั้งใหม่ เพราะภาชนะดังกล่าวจะมีไข่ยุงเกาะติดอยู่
< Previous   Next >