Home arrow News arrow ทม.จันทบุรี แจกทรายอะเบตควบคุมโรคไข้เลือดออก
ทม.จันทบุรี แจกทรายอะเบตควบคุมโรคไข้เลือดออก Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
อังคาร, 19 มีนาคม 2013
จันทบุรี - เทศบาลเมืองจันทบุรี ร่วม อสม.แจกทรายอะเบตแก่ประชาชน ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันนี้ (19 มี.ค.) นายกิจพชรพล เสมอเหมือน น.ส.แววตา ชีพสมุทร นายวรวิทย์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี และสมาชิกสภาเทศบาล อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาล ร่วมแจกทรายอะเบตแก่ประชาชนชุมชนย่อยที่ 7 และชุมชนย่อยที่ 8 เพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และหยอดทรายอะเบตให้ทั้ง 12 ชุมชน      ทั้งนี้ เทศบาลเมืองจันทบุรี ได้จัดสัปดาห์รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยออกรณรงค์วันละ 2 ชุมชน พร้อมทั้งจัดให้มีการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ทั้ง 12 ชุมชน รวมถึงสถานที่ราชการ เพื่อลดอัตราการเกิดยุงลายด้วย หากประชาชนต้องการทรายอะเบต ติดต่อได้ที่ อสม.ทั้ง 12 ชุมชน หรือสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองจันทบุรี
< Previous   Next >