Home arrow News arrow สธ.สั่งเฝ้าระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน หลังพบไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2012
สธ.สั่งเฝ้าระวังโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน หลังพบไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2012 Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
จันทร์, 18 กุมภาพันธ์ 2013
    นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วประเทศ เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดบวม หรือมีปัญหาติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจที่มีอาการรุนแรง มีไข้สูง และปอดผิดปกติทุกรายอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำการคัดกรองหาผู้ที่ติดเชื้อ รวมถึงไข้หวัดนกและโคโรน่า ไวรัสสายพันธุ์ 2012 เนื่องจากมีอาการใกล้เคียงกัน หลังองค์การอนามัยโลก ได้ออกประกาศให้กระทรวงสาธารณสุขทั่วโลกคงระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันที่มีอาการรุนแรง หลังมีรายงานจากประเทศอังกฤษ พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโคโรนา ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2012
       นอกจากนี้ ยังพบว่า ยังมีการระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน และให้กรมควบคุมโรค ประสานทำงานร่วมกับองค์การอนามัยโลกอย่างใกล้ชิด เพื่อวางความพร้อมระบบการป้องกันโรคในประเทศได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ
< Previous   Next >