Home arrow News arrow เดินเครื่องผลิตวัคซีนป้องหวัดนก
เดินเครื่องผลิตวัคซีนป้องหวัดนก Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พุธ, 12 กันยายน 2007

        ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 11 ก.ย. มีพิธีลงนามความร่วมมือด้านชีววัตถุในโครง การผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ระดับห้องปฏิบัติการ ระหว่าง นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กับ ภก.รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิตติชัย คณบดีคณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานกรรมการ อภ. เป็นประธานในพิธีลงนาม

        นพ.วิทิต กล่าวว่า อภ.ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)เตรียมความพร้อมในการผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่/ ไข้หวัดนก ไว้ใช้ในประเทศ เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจมีการระบาดใหญ่เกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ อภ. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก ตามโครงการ Thailand for WHO Influenza Vaccine Grant เป็นจำนวน 2 ล้านเหรียญ เพื่อทดลองผลิตวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก อย่างไรก็ตาม มีเชื้อไวรัสบางสายพันธุ์ที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต อาจเป็นเชื้อที่มีความเสี่ยงหรือความรุนแรงสูง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการทดลองในห้องปฏิบัติการในระดับ Bio-safety-Level 3 (BSL-3) ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นแห่งเดียวที่มีความพร้อมในการดำเนินการดังกล่าวตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก

“อภ. จะเข้าไปใช้ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ รวมทั้งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในการดำเนินการผลิตวัคซีนดังกล่าว ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทั้งนี้ อภ.ยังไม่สามารถใช้ห้องทดลองของตนเองได้เนื่องจากยังติดภารกิจในการผลิตวัคซีนเจอี หรือวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรค เพื่อใช้ในประเทศรวมทั้งส่งออกไปยังต่างประเทศเช่นศรีลังกาและกัมพูชาด้วย” ผอ.องค์การเภสัชกรรมกล่าว

        นพ.วิทิต กล่าวต่อว่า ในส่วนของความคืบหน้าของโครงการดังกล่าว ขณะนี้ได้มีการดำเนินการตามโครงการไปบ้างแล้ว เช่น การคัดเลือก สายพันธุ์ที่เหมาะสม ความเข้มข้นของเชื้อ สภาวะอุณหภูมิและระยะเวลาที่ใช้ในการเพาะเชื้อก่อนนำมาผลิตเป็นวัคซีน โดยขณะนี้ได้เริ่มทดสอบซ้ำ เพื่อให้มั่นใจก่อนนำมาผลิตเป็นวัคซีนขั้นต้น ซึ่ง คาดว่าภายในเดือน ม.ค. 2551 จะได้วัคซีนต้นแบบเพื่อพัฒนาการผลิตไปสู่ระดับโรงงานอุตสาหกรรมและใน 4 ปีข้างหน้า ไทยจะมีวัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก ที่ผลิตเพื่อใช้ได้เอง ภายในประเทศ โดยจะทำการผลิตจำนวน 2 ล้านโด๊สต่อปี และเพิ่มเป็น 10 ล้านโด๊ส ในปีที่มีการระบาดใหญ่.

 

ที่มา เดลินิวส์ วัน พุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2550 08:52 น.

 

 

< Previous   Next >