Home arrow News arrow สสจ.ระนองร่วมเฝ้าระวังควบคุมโรคไทย-เมียนมาร์
สสจ.ระนองร่วมเฝ้าระวังควบคุมโรคไทย-เมียนมาร์ Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
ศุกร์, 23 พฤศจิกายน 2012
ระนอง - สาธารณสุขระนอง จัดประชุมความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคชายแดนไทย-เมียนมาร์ ครั้งที่ 3

ที่ห้องประชุมเรืองราษฎร์รังสรรค์ โรงแรมทินิดี อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ว่าที่ ร.ต.เชิดศักดิ์ จำปาเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรค ระหว่างพื้นที่จังหวัดระนอง-เกาะสอง ตามโครงการความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Disease Surveillance:MBDS) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 2 ประเทศเข้าร่วม

นายแพทย์ชัยพร สุชาติสุนทร นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองได้เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในอีก 3 ปี ข้างหน้า จึงได้จัดการประชุมเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ระหว่างพื้นที่จังหวัดระนอง-เกาะสอง ตามโครงการความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Disease Surveillance:MBDS)

เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพการดำเนินงานด้านสาธารณสุขระหว่างบุคลากรในพื้นที่ปฏิบัติงานของจังหวัดระนอง และเกาะสอง เป็นการสร้างเครือข่ายด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ชายแดน และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข รวมถึงการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศ เช่น โรคเอดส์ มาลาเรีย วัณโรค และโรคระบาดต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ผู้แทนจากมูลนิธิเอกชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดระนอง ร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน
< Previous   Next >