Home arrow News arrow พัทลุงเตือนภัยหน้าฝน ไข้เลือดออกระบาดหนักป่วยแล้วกว่า 400 ราย
พัทลุงเตือนภัยหน้าฝน ไข้เลือดออกระบาดหนักป่วยแล้วกว่า 400 ราย Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พุธ, 14 พฤศจิกายน 2012
   พัทลุง - พัทลุงพบผู้ป่วยไข้เลือดออกกว่า 400 ราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงแนะนำมาตรการเฝ้าระวัง และเตือนภัยให้ป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจัง โดยสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่ สายด่วน 1669
     
       นายแพทย์สาธิต ไผ่ประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 29 ตุลาคม 2555 นี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงได้รับรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 479 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 94.08 ต่อประชากรแสนคน โดยพบผู้ป่วยเพศหญิง 243 ราย เพศชาย 236 ราย ทั้งนี้ กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือกลุ่มอายุ 15-24 ปี จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 140 ราย อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือ นักเรียน จำนวนผู้ป่วย 275 ราย และพบว่า มีผู้ป่วยสูงสุดในเดือนมิถุนายน จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 85 ราย โดยไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตแต่อย่างใด

และจากรายงานการพบผู้ป่วยดังกล่าวพบว่า ขณะนี้แม้จะมีแนวโน้มลดลงแต่ต้องระวัง เนื่องจากช่วงนี้เข้าฤดูฝน มีแนวโน้มของปริมาณน้ำฝนมากขึ้น อาจมีภาวะน้ำท่วมขังได้ ซึ่งทุกวันนี้ โรคไข้เลือดออกยังไม่มียาที่ใช้รักษา หรือวัคซีนป้องกันได้ ดังนั้น การป้องกันจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด ป้องกันไม่ให้ยุงกัด และไม่ให้ยุงเกิดโดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงจึงแนะนำมาตรการ 5 ป. ซึ่งเป็นวิธีการการกำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยตนเอง และขอให้ทุกคนตระหนัก และให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจัง เริ่มที่ตัวเองก่อนโดยระวังอย่าให้ยุงกัด

อย่างไรก็ตาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงได้ส่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วกระจายออกไปให้ครอบคลุมบริเวณทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเร่งแก้ไขเป็นพิเศษ ได้แก่ โรงเรียน โรงเรือน หรือบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และโรงพยาบาล เพื่อปฏิบัติการเฝ้าระวัง และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างใกล้ชิด เมื่อได้รับรายงานผู้ป่วยต้องออกไปสอบสวนโรคทันที เพื่อหาแหล่งโรค และปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค พร้อมประชาสัมพันธ์ให้สุขศึกษาแก่ประชาชนผ่านทางสื่อต่างๆ และหากเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่ สายด่วน 1669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อสอบถามได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน
< Previous   Next >