Home arrow News arrow สสจ.ระนอง เตือนระวังอหิวาตกโรคระบาดในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.นี้
สสจ.ระนอง เตือนระวังอหิวาตกโรคระบาดในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.นี้ Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
อังคาร, 06 พฤศจิกายน 2012
อาหารต้องสุกและปรุงใหม่ทุกมื้อ
พังงา - สสจ.ระนองเตือนประชาชน ให้ใส่ใจความสะอาดของอาหาร และน้ำดื่มเป็นพิเศษ เริ่มเข้าสู่ช่วงการระบาดของอหิวาตกโรคในจังหวัดระนอง จึงขอให้ทุกท่านป้องกันด้วยการล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร และหลังการขับถ่าย รับประทานอาหารที่ปรุงสุก สะอาด ร่วมกับการกำจัดขยะมูลฝอยภายในบ้านและรอบบ้านเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน โดยยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือด้วยสบู่”
อาหารทะเลต้องสุก สด และปรุงใหม่
นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมของทุกปี จังหวัดระนองมักพบการระบาดของอหิวาตกโรคเกิดขึ้นเสมอ สาเหตุที่พบเกิดจากรับประทานอาหารทะเลปรุงไม่สุก ต่างๆ ซึ่งในปี 2555 ยังไม่พบผู้ป่วยอหิวาต์ในจังหวัดระนองแม้แต่รายเดียว แต่เพื่อความไม่ประมาทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองจึงขอให้ประชาชนและผู้ดูแลเด็กเอาใจใส่อาหารการกินเป็นพิเศษ เพราะเชื้ออหิวาต์เข้าสู่ร่างกายทางอาหารและน้ำดื่ม โดยวิธีป้องกันดังนี้

ล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนปรุงอาหาร รับประทานอาหาร และหลังขับถ่าย กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ไม่มีแมลงวันตอม งดเว้นอาหารสุกๆ ดิบๆ ดื่มน้ำสะอาดที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรค กำจัดขยะมูลฝอยภายในบ้าน และนอกบ้านเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน และถ่ายอุจจาระในส้วมทุกครั้ง

อาหารต้องสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของอหิวาตกโรค
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง ยังกล่าวต่อว่า หากในระยะนี้ประชาชนท่านใดมีอาการถ่ายเหลวติดต่อเกิน 3 ครั้งต่อวัน ให้รีบพบแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมให้รายละเอียดของอาหารที่รับประทานเข้าไป หรือเก็บตัวอย่างอาหารที่สงสัยเพื่อส่งตรวจ หากพบเชื้อจะได้ดำเนินการควบคุมที่แหล่งผลิตทันที ส่วนนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวในความดูแลขอให้สังเกตลูกจ้างท่านเป็นกรณีพิเศษ หากพบแรงงานคนใดมีอาการท้องเสียควรให้หยุดงาน และส่งโรงพยาบาลเพื่อให้การรักษาและตรวจหาเชื้อเพื่อป้องกันการระบาด และแจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่รับทราบโดยด่วนเพื่อเตรียมการป้องกันต่อไป

< Previous   Next >