Home arrow News arrow ปศุสัตว์เขต 9 เตือนผู้เลี้ยงสัตว์ปีกระวังโรคในช่วงฤดูฝน
ปศุสัตว์เขต 9 เตือนผู้เลี้ยงสัตว์ปีกระวังโรคในช่วงฤดูฝน Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
จันทร์, 05 พฤศจิกายน 2012
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ปศุสัตว์เขต 9 เตือนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปีกในพื้นที่ภาคใต้ ในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงให้หมั่นดูแลสุขภาพสัตว์ปีก โดยเฉพาะเรื่องโรคเพื่อเป็นการป้องกัน แนะให้ทำวัคซีนจะช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคได้
    สัตวแพทย์หญิงโศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ปศุสัตว์เขต 9 เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงมาก ในภาคใต้เข้าช่วงฤดูฝนซึ่งจะมีอากาศชื้น แต่ก็ยังมีอากาศร้อนอบอ้าวสลับไปสลับมา อันนี้ก็จะทำให้สัตว์มีความเครียด เมื่อเกิดความเครียดอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ จะมีป้ญหาด้านสุขภาพ เกษตรกรก็จะต้องมีการเตรียมตัว อยากจะฝากพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ปีก สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างนี้มีโอกาสสามารถที่จะเกิดโรคระบาดได้ เพราะฉะนั้น ก็ต้องหมั่นดูแลสุขภาพสัตว์

ทางกรมปศุสัตว์เน้นในเรื่องการทำวัคซีนป้องกันโรค ซึ่งวัคซีนต่างๆ เหล่านี้ ทางกรมปศุสัตว์ก็มีความพร้อม อยากจะแนะนำ และย้ำเตือนเกษตรกร วัคซีนป้องกันโรคทางกรมปศุสัตว์มีพร้อมที่จะให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีก หรือสัตว์ใหญ่ จีงอยากแนะนำพี่น้องเกษตรกรให้ใช้วัคซีนป้องกันโรคเหล่านี้ เพราะว่าเมื่อมีภาวการณ์เปลี่ยนแปลงมีปัญหาแน่นอน ในเรื่องของการเกิดโรคระบาด เมื่อเกิดโรคระบาดแล้ว มันก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรเองมีความสูญเสียรายได้จากการเลี้ยงปศุสัตว์

สำหรับปัญหาเรื่องโรคในสัตว์ปีก ไม่ว่าจะเป็นโรคหวัด โรคอหิวาห์ หรือแม้แต่โรคนิวคัสเซิล โรคต่างๆ เหล่านี้เรามีวัคซีนป้องกัน จึงอยากจะแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไว้ เพราะถ้าหากเกิดโรคระบาดในฟาร์มแล้ว โดยเฉพาะหากเป็นฟาร์มเชิงธุรกิจจะเกิดความสูญเสียเป็นอย่างมากเลย
< Previous   Next >