Home arrow News arrow กรมควบคุมโรคเตรียมป้องกันโรคที่จะมากับแรงงานอาเซียน
กรมควบคุมโรคเตรียมป้องกันโรคที่จะมากับแรงงานอาเซียน Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
อาทิตย์, 14 ตุลาคม 2012
  นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การควบคุมโรคจะต้องเตรียมความพร้อมหลายเรื่อง โดยเฉพาะการป้องกันโรคตามแนวชายแดน การแพร่ระบาดของโรคจากการเข้ามาของแรงงานต่างชาติ ซึ่งต้องเฝ้าระวังโรคคอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก บริเวณชายแดนให้มากขึ้น เพราะประเทศเพื่อนบ้านอาจไม่ได้รับวัคซีนที่เพียงพอ ดังนั้น จะต้องฉีดวัคซีนให้ครบ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้
    ส่วนโรคที่น่าเป็นห่วงที่สุด คือมาลาเรีย ซึ่งปัจจุบันหลายจังหวัดมีการปลูกยางพาราจำนวนมาก และในสวนยางเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเป็นอย่างดี ดังนั้น หากมีแรงงานต่างด้าวเข้ามากรีดยาง จะต้องฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ทั้งนี้ หมู่บ้านมี อสม.ที่จะเข้ามาช่วยเหลือดูแลรักษาพยาบาลง่ายๆ แนะนำการป้องกันควบคุมโรคอีกทางหนึ่ง
นายแพทย์พรเทพ ยังกล่าวถึงการเข้ารับการรักษาสุขภาพของประชาชนในช่วงนี้ พบว่าส่วนมากจะเป็นไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่ ทุกสัปดาห์จะมีผู้ป่วยเกือบ 1,000 คน หากไม่ดูแลตัวเองให้ดีช่วงปลายฝนต้นหนาวจะปรับตัวไม่ทัน สามารถป่วยได้ง่าย ซึ่งจะต้องหมั่นล้างมือ พักผ่อนให้เต็มที่

< Previous   Next >