Home arrow News arrow สธ.ตั้งชื่อโรคอุบัติใหม่"โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2012"
สธ.ตั้งชื่อโรคอุบัติใหม่"โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2012" Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
เสาร์, 29 กันยายน 2012
     กรมควบคุมโรค แถลงผลการประชุมกับผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัส และองค์การอนามัยโลก ถึงเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในต่างประเทศ ว่า ได้มีการปรับการเรียกชื่อเป็น "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุใหม่ 2012" เพื่อให้เข้าใจตรงกัน ซึ่งถือเป็นโรคอุบัติใหม่จากเชื้อไวรัสโคโรนา ชนิด RNA สายเดี่ยว ก่อให้เกิดอาการระบบทางเดินหายใจ ตั้งแต่แบบอ่อน ไปจนถึงรุนแรง ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปนิยามกลุ่มอาการของโรคได้ แต่จากอาการผู้ป่วย 2 คน ที่พบในอังกฤษ พบว่าเป็นเชื้อที่ต่างจากโรคซาร์ส
     อย่างไรก็ตาม ยังไม่จำเป็นต้องตรวจคัดกรองอาการที่ท่าอากาศยาน และไม่ห้ามผู้ที่จะเดินทางไปแสวงบุญ แต่ให้เฝ้าระวังผู้ป่วยและนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง หากพบอาการต้องสงสัย ให้รายงานกรมควบคุมโรค เพื่อสอบสวนอาการทันที
< Previous   Next >