Home arrow News arrow สธ.ย้ำ 31 จว.ชายแดนดำเนิน 4 ยุทธศาสตร์คุม 7 โรคติดต่อสำคัญ
สธ.ย้ำ 31 จว.ชายแดนดำเนิน 4 ยุทธศาสตร์คุม 7 โรคติดต่อสำคัญ Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 30 สิงหาคม 2012
 นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า หลังคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผ่แม่บทการแก้ปัญหาและการพัฒนาสาธารณสุขชายแดน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555-2559 มาตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ให้เป็นกรอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง วันนี้จึงได้จัดประชุมชี้แจงแผ่แม่บทดังกล่าวแก่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้ประสานงานสาธารณสุข และนักวิชาการพื้นที่ 31 จังหวัด ที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดน ซึ่งต้องเป็นด่านหน้าในการรับปัญหาผลกระทบสาธารณสุขที่จะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายประชากรอย่างเสรีในอีก 3 ปีข้างหน้า หลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

      ทั้งนี้ ได้ย้ำให้ทั้ง 31 จังหวัดพื้นที่ติดกับพม่า กัมพูชา ลาว และมาเลเซีย ให้ดำเนินการ 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ ยุทธศาสตร์ การเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ความร่วมมือการมีส่วนร่วม และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ พร้อมเร่งหามาตรการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ 7 โรคสำคัญ คือ โรคมาลาเรีย วัณโรค โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคอุจจาระร่วง โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน และโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ

ที่มา  ASTVผู้จัดการออนไลน์ 29 สิงหาคม 2555 

< Previous   Next >