Home arrow News arrow สุวรรณภูมิซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดโรคติดต่อร้ายแรง
สุวรรณภูมิซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดโรคติดต่อร้ายแรง Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 05 กรกฎาคม 2012
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2555 จำลองสถานการณ์มีผู้โดยสารเสียชีวิตด้วยโรคติดต่อร้ายแรงบนเครื่องบิน เพื่อสร้างความมั่นใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ชี้สนามบินเป็นด่านแรกของประเทศ จึงต้องมีการป้องกันที่ดี

   นายสมชัย สวัสดีผล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า วันนี้ (5 ก.ค.) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ ประจำปี 2555 (SEMEX 12) กรณีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์-โรคติดต่อ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ฝึกการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดในแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการทำงานแบบบูรณาการ สามารถเข้าแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว กรณีที่มีผู้โดยสารเสียชีวิตหรือมีผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรงเดินทางโดยเครื่องบินมาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้จัดให้มีการฝึกซ้อมเป็นครั้งแรก เนื่องจากเห็นว่าในปัจจุบันมีโรคติดต่อร้ายแรงที่สามารถติดต่อจากคนสู่คนแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วในหลายประเทศทั่วโลก ดังนั้น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในฐานะประตูด่านสำคัญของประเทศ ซึ่งในแต่ละวันจะมีเที่ยวบินให้บริการมากกว่า 800 เที่ยวบิน มีผู้โดยสารเดินทางเข้า-ออกสูงถึงกว่าวันละ 130,000 คนจาก 193 เมืองทั่วโลก จึงทำให้เป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่ระบาดของโรคที่ติดต่อมากับผู้โดยสารได้ตลอดเวลา ดังนั้น การมีแผนเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ป้องกันโรคติดต่อไว้จะเป็นการสร้างความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยให้ผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี

สำหรับในการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินในครั้งนี้ได้มีการจำลองสถานการณ์ว่า มีผู้โดยสารเพศชายเสียชีวิต 1 คนในเที่ยวบินที่กำลังเดินทางมาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสันนิษฐานว่าการเสียชีวิตอาจเกิดจากการป่วยด้วยโรคร้ายแรง นอกจากนี้ยังมีผู้โดยสารอีก 1 คนซึ่งเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตเริ่มมีอาการป่วยด้วย เมื่อได้รับทราบสถานการณ์จึงได้ประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุข เช่น ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ฯลฯ ให้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ตามแผนฉุกเฉินที่ได้จัดทำไว้ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค โดยได้มีการดำเนินงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามแผน เช่น การตรวจคัดกรองผู้โดยสารด้วยเครื่อง Thermo Scan การเคลื่อนย้ายศพติดเชื้อตามหลักทางการแพทย์ การทำความสะอาดและกำจัดเชื้อโรคบนอากาศยานตามขั้นตอน เป็นต้น

โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ หอบังคับการบิน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมกว่า 500 คน และการฝึกซ้อมครั้งนี้ทุกหน่วยสามารถประสานการปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการได้อย่างดี จนทำให้การฝึกซ้อมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการฝึกซ้อมในวันนี้แล้ว ทสภ.จะได้มีการประชุมสรุปผลการฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อประเมินผลการฝึกซ้อม และนำไปปรับปรุงแผนฉุกเฉินให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง

อย่างไรก็ตาม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปีตามมาตรฐานของ ICAO โดยในแต่ละปีจะมีการกำหนดหัวข้อการฝึกซ้อมให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน เช่นในปี 2553 มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบกรณีอากาศยานเกิดอุบัติเหตุบนทางวิ่ง ในปี 2554 มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินบางส่วน กรณีมีสารกัมมันตรังสีรั่วไหลในอาคารคลังสินค้า เป็นต้น

ที่มา  ASTVผู้จัดการออนไลน์ 5 กรกฎาคม 2555 

Last Updated ( พฤหัสบดี, 05 กรกฎาคม 2012 )
< Previous   Next >