Home arrow News arrow สาธารณสุขเชียงใหม่นำร่องให้วัคซีนบุคลากร-รณรงค์ ปชช.รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2012
สาธารณสุขเชียงใหม่นำร่องให้วัคซีนบุคลากร-รณรงค์ ปชช.รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2012 Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
เสาร์, 16 มิถุนายน 2012
ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - สาธารณสุขเชียงใหม่จัดอบรมพร้อมนำบุคลากรนำร่องรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2012 นายแพทย์ สสจ.ระบุเตรียมความพร้อมรับฤดูกาลโรคแพร่ระบาดกับสร้างความมั่นใจให้ประชาชน แนะคน 7 กลุ่มเสี่ยงขอรับวัคซีนได้ทันที ระบุอนามัยเตรียมรับลงทะเบียนส่วนโรงพยาบาลอำเภอเตรียมวัคซีนพร้อมให้บริการ

   วันนี้ (15 มิ.ย.55) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการอบรมให้คว่ามรู้ และทำการฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล 2012 มาหใบริการแก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-30 ก.ย.55

โดยในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่จำนวน 90,471 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ถึง 30,000 ราย ดั้งนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จึงได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่มเสี่ยงได้เข้ารับวัคซีนในช่วงเวลานี้ พร้อมกับดำเนินการอบรมและมอบนโยบายให้พื้นที่ทุกอำเภอไปวางแผนการออกให้บริการแล้ว โดยโรงพยาบาลอำเภอทุกแห่งจะเป็นทำหน้าที่ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนขณะที่สถานีอนามัยทุกแห่งจะทำหน้าที่รับขึ้นทะเบียนกลุ่มเสี่ยงทั้ง 6 กลุ่ม ยกเว้นบุคลากรการแพทย์ พร้อมนัดหมายกับโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อดำเนินการให้วัคซีนต่อไป

ทั้งนี้ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล 2012 (Seasonal Influenza 2012) เป็นวัคซีนชนิดใหม่ที่กระทรวงสาธารณสุขได้นำมาให้บริการแก่ประชาชนใน 7 กลุ่มเป้าหมาย โดยวัคซีนดังกล่าวสามารถป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ 3 สายพันธ์ ได้แก่สายพันธุ์ H1N1, H3N2 และ FLuB สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่มที่ต้องไปลงทะเบียนรับวัคซีนด้วยความสมัครใจประกอบด้วย

1.บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย 2.หญิงมีครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 3.ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กก.ขึ้นไป 4.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 5.ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง, หอบหืด,หัวใจ, หลอดเลือดสมอง, ไตวาย, มะเร็งที่กำลังให้เคมีบำบัด, เบาหวาน, ธาลัสซีเมีย, ภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ 6.บุคคลที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ขึ้นไป และ 7.เด็กอายุ 6 เดือน-2 ปี

นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การอบรมให้ความรู้และฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชน และย้ำให้ประชาชนได้ทราบว่าถึงฤดูกาลฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล 2012 แล้ว โดยผู้ที่เข้าข่ายอยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยงสามารถติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนได้ที่หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขในภูมิลำเนาได้

สำหรับสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่พบว่า ในปี 2553 มีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด AH1N1 2009 ถึง 880 ราย แต่หลังจากรณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่หลังปี 2554 พบผู้ป่วยลดลงเหลือเพียง 34 ราย ส่วนในปี 2555 ตั้งแต่เดือน ม.ค.-15 มิ.ย. ยังไม่พบผู้ป่วย ขณะที่จำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2554 พบผู้ป่วยสูงถึง 3,043 ราย ส่วนในปี 2555 ตั้งแต่เดือน ม.ค.- 15 มิ.ย. พบผู้ป่วยแล้วทั้งสิ้น 482 ราย

ที่มา  ASTVผู้จัดการออนไลน์ 15 มิถุนายน 2555 

< Previous   Next >