Home arrow News arrow อย.เร่งออกมาตรการคุมการสั่งซื้อยาแก้หวัดผสมซูโดอีเฟดรีนหลังหมดเขตรับคืนยาจากร้านขายขาทั่ว ปท.
อย.เร่งออกมาตรการคุมการสั่งซื้อยาแก้หวัดผสมซูโดอีเฟดรีนหลังหมดเขตรับคืนยาจากร้านขายขาทั่ว ปท. Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
จันทร์, 07 พฤษภาคม 2012
     สำนักงานคณะกรรมหารอาหารและยา เร่งออกมาตรการคุมเข้มการสั่งซื้อยาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีเฟดรีน หลังหมดเขตรับส่งคืนจากร้านขายยาและไม่มีการขยายเวลารับคืนเพิ่ม

      นายแพทย์ พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการ อาหารและยา (อย.) ยืนยันจะไม่มีการขยายเวลาการส่งคืนยาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีเฟดรีนอย่างแน่นอน ซึ่งตามกรอบเวลา 30 วันที่ให้ร้านขายยาและคลีนิกทั้งหมดต้องส่งคืนยาสูตรผสมไปเมื่ิวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยยอดรวมที่ได้รับคืนเป็นชนิดเม็ด 20,780,925 เม็ด ชนิดน้ำ 11 ,713,120 มิลลิลิตร จากนี้ไป อย. จะเร่งออกมาตรการในการกำกับดูแลผู้ซื้อซึ่งประกอบไปด้วยสถานพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลเอกชนและคลินิกที่มีใบอนุญาตครอบครอง หรือใช้ประโยชน์วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 ที่ประสงค์จะใช้ยาดังกล่าว ให้สถานพยาบาลและคลินิกแต่ละแห่งจัดทำแผนการซื้อยา และประมาณการจำนวนที่จะใช้ประจำปและในการจัดซื้อยาทุกครั้งผู้อำนวยการสถานพยาบาล คลินิก ต้องเป็นผู้ลงนามในใบสั่งซื้อยาซูโดอีเฟดรีนทุกสูตร โดยคลินิกสามารถสั่งซื้อยาเม็ดได้ไม่เกินเดือนละ 5,000 เม็ด ยาน้ำซื้อได้ไม่เกิน 150 ขวดๆ ละ 60 มิลลิลิตร กรณีที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐและสถานพยาบาลเอกชนที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนสามารถสั่งซื้อยาเม็ดได้ไม่เกินเดือนละ 10,000 เม็ด และยาน้ำซื้อได้ไม่เกิน 300 ขวด ขวดละ 60 มิลลิลิตร
ทั้งนี้ สถานพยาบาลใดมีความจำเป็นต้องใช้ยาเกินจำนวนดังกล่าวให้ยื่นแผนการสั่งซื้อต่อ อย. เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดย อย.จะพิจารณาและตรวจสอบจากฐานข้อมูลการใช้ยาย้อนหลัง โดยในวัน ที่ 18 พฤษภาคมนี้ อย.จะจัดประชุมหารือกับผู้จำหน่าย เพื่อให้รายงานการขายผ่านระบบ computer online รวมทั้งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 อย่างเคร่งครัด และ จะจัดอบรมการใช้รายงานการขายผ่านระบบ computer online ภายในเดือนพฤษภาคมนี้

ที่มา  สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

< Previous   Next >