Home arrow News arrow กรมควบคุมโรค เร่งเคลื่อนมาตรการป้องกันวัณโรค-ลดอัตราป่วย
กรมควบคุมโรค เร่งเคลื่อนมาตรการป้องกันวัณโรค-ลดอัตราป่วย Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
ศุกร์, 30 มีนาคม 2012
  กรมควบคุมโรค ออกมาตรการหลัก ลดอัตราป่วยวัณโรค เร่งค้นหา-รักษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต-สร้างความตระหนักป้องกันโรค

  วันนี้ (29 มี.ค.) นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังการประชุมเครือข่ายหยุดยั้งวัณโรค ที่โรงแรมรามาดาพลาซ่า แม่น้ำริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ และ NGOs ทั่วประเทศ โดยเน้นว่าในปีนี้จะมีมาตรการเร่งรัดเพื่อลดอัตราตาย และอัตราการขาดยาในผู้ป่วยวัณโรค ซึ่งมี 3 มาตรการหลัก คือ 1.เร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก วินิจฉัยและรักษาให้เร็ว โดยเน้นในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้สัมผัสร่วมบ้าน ผู้ต้องขังในเรือนจำ ผู้ป่วยเบาหวานและโรคเรื้อรังและในกลุ่มผู้สูงอายุ 2.พัฒนาคุณภาพกลวิธีการรักษาด้วยระบบยาระยะสั้นแบบมีพี่เลี้ยง (DOT) โดยมีพี่เลี้ยงทำหน้าที่เป็นผู้สังเกต ขณะผู้ป่วยกลืนยา เพื่อให้ผู้ป่วยวัณโรครับประทานยาสม่ำเสมอและครบถ้วน เป็นการป้องกันเชื้อวัณโรคดื้อยา 3.ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความรู้ ตระหนักในปัญหาวัณโรคเพื่อให้เกิดความร่วมมือในระดับชุมชน และลดความรังเกียจ

นพ.สมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า มาตรการเหล่านี้ คือ มาตรการเร่งด่วนที่หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ จะต้องรีบดำเนินการโดยมีเป้าหมาย หรือความคาดหวังที่จะลดความรุนแรงของวัณโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของวัณโรคดื้อยา

“นอกจากนี้ กรมควบคุมโรค มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดให้มีการรณรงค์กิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วประเทศ และร่วมมือร่วมใจต่อต้านภัยวัณโรค เนื่องในวันวัณโรคสากล เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555 ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง ปรากฏว่า มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมการรณรงค์นี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลกเพี่อต่อต้านเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย ภายใต้คำขวัญ “Stop TB in my lifetime” มีความหมายคือต้องการที่จะสร้างกระแส เชิญชวนบุคคลทั่วไปและภาคส่วนต่างๆ แสดงความคาดหวังมุ่งมั่นที่จะหยุดยั้งวัณโรค ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ก็มีความคาดหวังและมุ่งมั่นที่จะให้ “เมืองไทยปลอดวัณโรค Thailand free TB” นพ.สมศักดิ์ กล่าว

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ 29 มีนาคม 2555 

< Previous   Next >