Home arrow News arrow สธ.เฝ้าระวัง 5 โรคติดฤดูร้อน ใช้ 4 มาตรการหลักดูแลประชาชน
สธ.เฝ้าระวัง 5 โรคติดฤดูร้อน ใช้ 4 มาตรการหลักดูแลประชาชน Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
อังคาร, 28 กุมภาพันธ์ 2012
นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้ เป็นช่วงที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อน อากาศที่เริ่มร้อนและแห้งแล้งนี้ เหมาะต่อการเจริญเติบโต และการแพร่ระบาดของเชื้อโรคหลายชนิด ดังนั้น ในบางพื้นที่ของประเทศที่ประสบกับภาวะแล้งในช่วงฤดูร้อนโดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจเกิดการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ ได้ อาทิ โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ บิด ไข้ไทฟอยด์ หรือ ไข้รากสาดน้อย และอหิวาตกโรค

    โดย กระทรวงสาธารณสุข มีการวางแผนป้องกันโรคหน้าร้อนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ แล้ว โดยได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการ 4 เรื่อง ได้แก่ 1. ให้เฝ้าระวังโรคในพื้นที่ หากพบมีผู้ป่วยเกิดขึ้น ให้รีบดำเนินการควบคุมป้องกันไม่ให้แพร่ระบาดทันที 2. ให้ดูแลควบคุมมาตรฐานน้ำประปา โรงงานผลิตน้ำดื่ม และน้ำแข็ง 3. ดูแลกวดขันความสะอาดโรงอาหารโรงเรียน ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และตลาดสด รวมถึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการดูแลความสะอาดส้วมสาธารณะต่างด้วย และ 4. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนให้รู้จักอาการของโรค การปฏิบัติตัวที่จะไม่ให้ป่วย และขอความร่วมมือให้การดูแลความสะอาดห้องส้วม ห้องครัว

ที่มา  ASTVผู้จัดการออนไลน์ 26 กุมภาพันธ์ 2555 

< Previous   Next >