Home arrow News arrow แพทยสภา เตรียมออกข้อบังคับ ตรวจเอดส์เด็กอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยไม่ต้องขอพ่อแม่
แพทยสภา เตรียมออกข้อบังคับ ตรวจเอดส์เด็กอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยไม่ต้องขอพ่อแม่ Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 16 กุมภาพันธ์ 2012
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต
แพทยสภาเตรียมออกข้อบังคับ เด็กอายุ 15 ปีขึ้นไป ตรวจเอดส์ได้ ไม่ต้องขออนุญาตผู้ปกครอง แย้มอาจขยายตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มด้วย

     ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่เลขา ที่ปรึกษาแพทยสภา ในฐานะประธานอนุกรรมการพิจารณาแนวทางปฏิบัติการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมอนุกรรมการ ว่า การประชุมนั้นเห็นชอบกับแนวทางปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับเรื่องเอดส์ ซึ่งเดิมจะอนุญาตให้แพทย์ตรวจการติดเชื้อเอชไอวีในผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเท่านั้น แต่เนื่องจากปัจจุบันเด็กวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นและเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี จึงจำเป็นต้องแก้ไขแนวทางปฏิบัติดังกล่าว เพื่อให้เยาวชนตรวจโรคได้ ส่วนจะกำหนดที่อายุเท่าไหร่นั้นจะมีการหารือกันอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่จะกำหนดให้ผู้ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไปตรวจหาเชื้อได้โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้ปกครอง และ อาจจะมีการเพิ่มเติมการตรวจในส่วนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ซิฟิลิส หนองในด้วยไม่จำกัดเฉพาะเชื้อเอชไอวีเท่านั้น เนื่องจากปัจจุบันพบว่าวัยรุ่นมีแนวโน้มการติดเชื้อโรคเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น หากอนุกรรมการได้ข้อสรุปในการประชุมอีกครั้งวันที่ 19 มี.ค.จะนำเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการแพทยสภาและออกเป็นข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในวัยรุ่น พ.ศ....และจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ศ.นพ.สมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า อนุกรรมการฯจะมีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อขอให้พิจารณาการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้กับวัยรุ่นที่สมัครใจเข้าตรวจการติดเชื้อดังกล่าว โดยที่วัยรุ่นจะไม่ต้องจ่ายเงินในการเข้าตรวจและสามารถตรวจได้ในทุกสถานพยาบาลที่ต้องการไม่เฉพาะแต่ในคลินิกนิรนามเหมือนในปัจจุบันเท่านั้น และไม่จำกัดการจำนวนครั้งในการตรวจด้วย

ที่มา  ASTVผู้จัดการออนไลน์ 15 กุมภาพันธ์ 2555 

< Previous   Next >