Home arrow News arrow มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ร่วมหาแนวทางป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ร่วมหาแนวทางป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
ศุกร์, 03 กุมภาพันธ์ 2012
มุกดาหาร - บุคลากรด้านสาธารณสุขจากจังหวัดมุกดาหาร และแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการรักษา ป้องกันพร้อมการรายงานสอบสวนโรคที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่ชายแดนทั้งสองฝั่ง

 วันนี้ (2 ก.พ.) นายอภิรักษ์ สำราญวงค์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นำตัวแทนบุคลากรด้านสาธารณสุขและพยาบาล เข้าร่วมอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างกันกับเจ้าหน้าที่แผนกการสาธารณสุขแขวงสะหวันนะเขต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่สำคัญ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ พิษสุนัขบ้า ไข้ฉี่หนู พร้อมตอบโต้ต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนทั้งสองฝั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.บงสุวัน พันทะวงสา รองหัวหน้าแผนกการสาธารณสุข แขวงสะหวันนะเขต กล่าวว่า ในการควบคุม เฝ้าระวังโรคติดต่อชายแดนที่ผ่านมา แขวงสะหวันนะเขต จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดกวางตรี ประเทศเวียดนาม ได้มีการประสานความร่วมมือ และสอบสวนโรคระหว่างกันมาตลอด อีกทั้งในปี ค.ศ.2015 จะเป็นปีที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โรคติดต่อชายแดน หรือโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ก็อาจจะแพร่กระจายมากขึ้น

ดังนั้น แขวงสะหวันนะเขต พร้อมที่จะพัฒนาบุคลากรและให้ความร่วมมือ เพื่อการสกัดกั้นโรคติดต่อดังกล่าว

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (Zoonoses) และการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน บุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและวิทยากรจากมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย และองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) ตลอดจนนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย

ที่มา  ASTVผู้จัดการออนไลน์ 2 กุมภาพันธ์ 2555 

< Previous   Next >