Home arrow News arrow ตั้งกองทุนช่วยผู้ป่วยวัณโรค 6 หมื่นคน
ตั้งกองทุนช่วยผู้ป่วยวัณโรค 6 หมื่นคน Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
ศุกร์, 17 สิงหาคม 2007
        สปสช.ผนึก กทม.-องค์กรปกครองท้องถิ่นตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วย “วัณโรค” 6 หมื่นคน เผยองค์การอนามัยโลกจัดให้ไทยอยู่ลำดับที่ 17 ของโลก จาก 22 ประเทศที่มีอัตราอุบัติการณ์สูงสุดในโลก
       
       นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยวัณโรคในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีประมาณ 60,000 คน ซึ่ง สปสช.ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการโรควัณโรคแบบครบวงจร ใช้แนวทางการบริหารจัดการโรคเฉพาะ เพื่อการดูแลผู้ป่วยวัณโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง สปสช. ยังได้ร่วมมือกับสำนักงานควบคุมโรคเขตทั่วประเทศ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดตั้งกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นที่มีกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ป่วยวัณโรคที่เป็นสมาชิกในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือให้กินยาต่อหน้าทุกวัน ติดตามดูแล ตรวจเสมหะ เอกซเรย์ และเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่อง

       ทั้งนี้ วัณโรคเป็นโรคติดเชื้อที่ติดต่อโดยการสูดเอาอากาศที่มีตัวเชื้อวัณโรคเข้าไป องค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 17 ของโลก จาก 22 ประเทศที่มีอัตราอุบัติการณ์สูงสุดในโลก เนื่องมาจากเหตุปัจจัยการระบาดของวัณโรคที่ควบคู่กับการระบาดของโรคเอดส์และปัญหาการเพิ่มขึ้นของเชื้อวัณโรคต้านยาหลายขนาน รวมทั้งการควบคุมวัณโรคในระดับชาติยังถูกละเลยและขาดประสิทธิภาพ
       
       อย่างไรก็ตาม วัณโรคเป็นโรคที่รักษาหายขาดได้ แต่ต้องใช้เวลานานเป็นปีหรือ 2 ปี ผู้ป่วยจึงต้องมีความอดทน ต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด ครอบครัวผู้ใกล้ชิดต้องช่วยกันให้กำลังใจ สนับสนุนช่วยเหลือด้านการปฏิบัติตัว อาหาร การพักผ่อน ไม่ควรหยุดการรักษาโดยแพทย์ไม่ได้สั่ง การรักษาสม่ำเสมอเป็นการป้องกันไม่ให้วัณโรคแพร่ไปสู่ชุมชนด้วย

 

ที่มา ผู้จัดการออนไลน์ 17 สิงหาคม 2550 12:28 น. 

< Previous   Next >