Home arrow News arrow สธ.ยันไทยไร้โรคระบาดรุนแรง-เร่งฟื้นฟูหลังน้ำลด
สธ.ยันไทยไร้โรคระบาดรุนแรง-เร่งฟื้นฟูหลังน้ำลด Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 08 ธันวาคม 2011
  น.พ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับองค์การอนามัยโลก และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข จัดทำแถลงการณ์ร่วมกันยืนยันไทยมีความปลอดภัย จากปัญหาโรคระบาดรุนแรงในช่วงที่เกิดอุทกภัยรุนแรง โดยจัดทำทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ส่งให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำหรับนำไปเผยแพร่เรียกความมั่นใจจากชาวต่างประเทศที่จะเดินทางมาประเทศไทย

   ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข จะเร่งดำเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณสุขในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยตามมาตรการ 5 ด้าน ได้แก่ การฟื้นฟูสถานบริการ ระบบการเฝ้าระวังโรค การป้องกันและควบคุมโรค การปรับปรุงคุณภาพน้ำและอาหาร ความสะอาดของตลาดสด คุณภาพของน้ำประปา คุณภาพของอนามัยสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลและการกำจัดขยะ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข ประสานการทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการฟื้นฟูสุขภาพของชุมชนให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วตามนโยบายของรัฐบาล

< Previous   Next >