Home arrow News arrow เผย 5 โรคยอดฮิตคร่าชีวิตแม่พิมพ์ปีละ 1 พันคน
เผย 5 โรคยอดฮิตคร่าชีวิตแม่พิมพ์ปีละ 1 พันคน Print E-mail
User Rating: / 1
PoorBest 
Post by Administrator   
จันทร์, 08 สิงหาคม 2011
        “บำเหน็จ” เผย มะเร็งตับ มะเร็งปอด โรคหัวใจ โรคเบาหวาน เส้นเลือดในสมองแตก คร่าชีวิตยครู-บุคลากร นับ 1,000 คนต่อปี หนุนตรวจสุขภาพปีละครั้ง นายบำเหน็จ ทิพย์อักษร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กล่าวว่า จากข้อมูลของกองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) พบว่า ในแต่ละปีมีสมาชิก ช.พ.ค.ซึ่งมีทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาเสียชีวิตจำนวนนับพันคน ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตด้วยโรคยอดฮิต 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคมะเร็งตับ มะเร็งปอด โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และเส้นเลือดในสมองแตก การสูญเสียชีวิตเพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นความสูญเสีย และเกิดความเสียหายให้กับวงการการศึกษามาก เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานและมีคุณูปการต่อวงการศึกษา

สำนักงาน สกสค.ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองมากขึ้น จึงรณรงค์ให้ครูตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และขณะนี้กระทรวงการคลังก็ได้มีการจัดเงินสวัสดิการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเบิกเงินค่าตรวจสุขภาพประจำปีได้ด้วย ขอให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถตรวจสุขภาพประจำปี ถ้าหากค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่กระทรวงการคลังอนุมัติ ครู และบุคลากรจะต้องจ่ายส่วนต่างเอง นายบำเหน็จ แจ้งว่า ปีที่ผ่านมา สถานพยาบาลของ สกสค.ได้ให้บริการตรวจสุขภาพ และได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการตรวจสุขภาพกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 20,000 คน พบว่า มีครูและบุคลากรทางการศึกษากว่า 8,000 คน ที่ต้องได้รับการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ เนื่องจากบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บคุกคามแล้วแต่ยังไม่แสดงอาการ และบางคนก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคร้ายได้ เช่น โรคมะเร็งตับ ปอด ลำใส่ เต้านม โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดอุดตัน เป็นต้น โดยเฉพาะโรคมะเร็งตับนั้นพบมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาเหตุส่วนหนึ่งกิดจากพฤติกรรมการกิน เช่น ชอบดื่มเหล้า กินอาหารสุกๆ ดิบๆ เป็นต้น

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ 5 สิงหาคม 2554 

< Previous   Next >