Home arrow News arrow กทม.ฉีดวัคซีนกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ฟรี 79,000 โดส
กทม.ฉีดวัคซีนกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ฟรี 79,000 โดส Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
อังคาร, 26 กรกฎาคม 2011
ภาพประกอบจากอินเทอร์เนต
กทม.ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันห​วัด ใหญ่ 3 สายพันธุ์ 79,000 ราย เฉลิมพระเกียรติ 79 พรรษามหาราชินี เน้นกลุ่มเสี่ยงเด็กต่ำ 2 ขวบ ผู้มีโรคประจำตัว ผู้สูงอายุ ขอรับบริการได้ที่​รพ.สังกัด กทม.ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่งระหว่างวันที่ 10-31 ส.ค.และที่งานใหญ่ท้องสนามหลวง 10-12 ส.ค.นี้ เวลา 16.00-20.00 น.เท่านั้น
  ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานแถลงข่าวการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล เทิดไท้ 79 พรรษา มหาราชินี ว่า กทม.โดยสำนักการแพทย์เตรียมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล จำนวน 79,000 โดสโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตกรุงเทพฯ ได้แก่ ผู้สูงอายุอายุ 65 ปีขึ้นไป, เด็กอายุ 6 เดือน- 2 ปี ,ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว, หญิงมีครรภ์ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป หรือผู้มีน้ำหนักตัว 100 กิโลกรัมขึ้นไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่โดยผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ ขอให้มารับบริการได้ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2554 ที่ท้องสนามหลวง ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2554 ได้ตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น.นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 10-31 สิงหาคม 2554 ยังสามารถไปขอรับบริการได้ที่โรงพยาบาลสังกัด กทม.ทั้ง 8 แห่ง และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รวมทั้งศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง โดยผู้ประสงค์จะไปขอรับบริการให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงตนด้วยม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวอีกว่า ไวรัสไข้หวัดใหญ่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน พบบ่อยในประชากรทุกกลุ่มอายุ จากข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และผลการศึกษาวิจัยในประเทศไทยคาดประมาณ จำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วประเทศ 7-9 แสนรายต่อไป และมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเช่น ปอดบวมต้องรับไว้ในโรงพยาบาล 12,575-75,801 รายต่อปี อีกทั้งประเทศไทยยังคงเป็นประเทศหนึ่งที่มีความเสี่ยงของการระบาดของโรคไข้ หวัดนกทั้งในคนและในสัตว์ จึงต้องดำเนินการป้องกันการเกิดการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างเชื้อไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัดนกที่อาจทำให้เกิดเชื้อไข้หวัดใหญ่กลายพันธุ์ได้ ดังนั้นการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จึงมีความสำคัญในการที่จะช่วยลดการเจ็บป่วย ได้

ที่มา  ASTVผู้จัดการออนไลน์ 25 กรกฎาคม 2554 
< Previous   Next >