Home arrow News arrow กทม.จัดสัปดาห์ฆ่ายุงลาย
กทม.จัดสัปดาห์ฆ่ายุงลาย Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พุธ, 20 กรกฎาคม 2011
       กทม.จัดสัปดาห์ฆ่ายุงลาย 19-22 ก.ค.ส่งเจ้าหน้าที่ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทั่วพื้นที่ 50 เขต รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เน้นมาตรการตัดวงจรไข้เลือดออก กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ และจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง พร้อมนำร่องใช้ระบบ GIS ในโรงเรียน 7 ขณะที่ยอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกตั้งแต่ต้นปีพุ่งเกือบ 5,000 ราย เสียชีวิตแล้ว 4 ราย

วันนี้ (19 ก.ค. ) พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานเปิดงาน “รวมพลัง...สัปดาห์ฆ่ายุงลาย” พร้อมปล่อยขบวนรถรณรงค์ ให้ความรู้ และปฏิบัติงานกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง จากนั้นเยี่ยมชมชุมชนโซน 7 และโซน 10 ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบที่มีการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้ปลอดลูกน้ำยุงลาย พบปะให้กำลังใจนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมรวมพลังทำความสะอาดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ วัดปากบึง เขตลาดกระบัง

โดย กทม.กำหนดจัดงาน “รวมพลัง...สัปดาห์ฆ่ายุงลาย” ระหว่างวันที่ 19-22 ก.ค.2554 โดยส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รณรงค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในชุมชน พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่ง และสำนักงานเขต ร่วมมือกับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ในการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมถึงปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ครอบคลุมพื้นที่ 50 เขต โดยเฉพาะ 5 พื้นที่เสี่ยง ได้แก่ ชุมชนเสี่ยง ศาสนสถาน สถานศึกษา สถานพยาบาล และสถานประกอบการเสี่ยง อาทิ ร้านขายของเก่า ร้านเกม ร้านขายยางรถยนต์ ส่วนพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดปริมณฑล ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมรณรงค์ด้วย

นอกจากนี้ สำนักอนามัย กทม.ได้ร่วมกับ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำระบบติดตามเด็กนักเรียนที่ขาดเรียนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยผ่านระบบ GIS โดยนำร่องในโรงเรียนสังกัดกทม.ในพื้นที่เขตลาดกระบัง 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง โรงเรียนบึงบัว โรงเรียนสุเหร่าลำยโส โรงเรียนขุมทอง โรงเรียนวัดบำรุงรื่น โรงเรียนลำพะอง และ โรงเรียนวัดพลมนีย์ ซึ่งเด็กนักเรียนทุกคนจะมีประวัติไว้ในระบบ และทุกคนต้องสแกนลายนิ้วมือทุกวันที่มาเรียนทั้งก่อนเข้าเรียนและก่อนกลับบ้าน กรณีพบว่ามีนักเรียนขาดเรียน ครูจะตรวจสอบสาเหตุของการขาดเรียน หากเกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคระบาด ก็จะทราบได้ทันทีว่ามีการระบาดในพื้นที่ใด และสามารถจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการป้องกันและควบคุมได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

พญ.มาลินี กล่าวว่า จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกมีอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องเร่งป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มข้น เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดและมีผู้เสียชีวิตมากขึ้น ซึ่งสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร ปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.-16 ก.ค.พบว่า มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 4,888 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต 4 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 85.73 ต่อแสนประชากร และอัตราป่วยตายร้อยละ 0.08 เมื่อเทียบกับสถานการณ์ทั้งประเทศ

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนและบริเวณบ้านของตนเองอย่างจริงจัง พร้อมทั้งเฝ้าระวังไม่ให้มีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นในชุมชน หากพบผู้ป่วยเป็นไข้นานกว่า 1 วัน หรือต้องสงสัยเป็นโรคไข้เลือดออกให้รีบไปพบแพทย์ทันที และแจ้งที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานเขตในพื้นที่ หรือ โทร.สายด่วน กทม.1555 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อกรุงเทพมหานครจะได้จัดส่งทีมเคลื่อนที่เร็วเข้าตรวจสอบพื้นที่ กำจัดแหล่งพาหะของโรค และระงับการแพร่ระบาดของโรคทันที

ที่มา  ASTVผู้จัดการออนไลน์ 19 กรกฎาคม 2554

< Previous   Next >