Home arrow News arrow ทบ.ระนองร่วม สสจ.รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
ทบ.ระนองร่วม สสจ.รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พุธ, 13 กรกฎาคม 2011
เทศบาลเมืองระนอง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลระนองและศูนย์ควบคุมโรคนำโดยแมลงที่ 11.5 จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก มีนายพินิจ ตันกุล และ นายศรัณ ทรัพย์พิศาลกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมโรคนำโดยแมลงที่ 11.5 อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองระนอง(อสม.) และพนักงานจากเทศบาลเมืองระนอง จำนวน 120 คน ร่วมเดินรณรงค์

ระนอง - เทศบาลเมืองระนอง ร่วมกับสาธารณสุขเดินรณรงค์ป้องกันให้ความรู้โรคไข้เลือดออก พร้อมพ่นหมอกควัน แจกทรายอะเบท และให้ความรู้โรคไข้เลือดออก ในย่านธุรกิจการค้า ถนนท่าเมือง-เรืองราษฎร์

วันนี้ (13 ก.ค.54) เทศบาลเมืองระนอง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลระนองและศูนย์ควบคุมโรคนำโดยแมลงที่ 11.5 จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก มีนายพินิจ ตันกุล และนายศรัณ ทรัพย์พิศาลกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมโรคนำโดยแมลงที่ 11.5 อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองระนอง(อสม.) และพนักงานจากเทศบาลเมืองระนอง 120 คน ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกพร้อมทั้งแจกทรายอะเบท และพ่นหมอกควัน บริเวณย่านธุรกิจการค้ากลางเมืองระนองทั้งสองฝั่งถนนท่าเมืองและถนนเรืองราษฎร์

นายกเทศมนตรีเมืองระนอง กล่าวว่า ในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม เป็นเดือนที่มีฝนตกชุกและทิ้งช่วงเป็นระยะ ทำให้เกิดน้ำขังในภาชนะต่างๆ กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของเชื้อโรคไข้เลือดออก และทำให้เกิดการระบาดอย่างรุนแรงของโรคไข้เลือดออกในจังหวัดระนอง

ดังนั้น เทศบาลเมืองระนองจึงร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดรณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ในเขตถนนท่าเมืองและถนนเรืองราษฎร์ ซึ่งอยู่ในเขตย่านการค้าที่มีจำนวนครัวเรือนกว่า 900 ครัวเรือน เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก และกระตุ้นไห้ประชาชนเกิดความรู้ และมีส่วนร่วมในการกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านเรือนและบริษัทห้างร้านทุกวันศุกร์

สำหรับครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองระนองที่ต้องการทรายอะเบท หรือต้องการให้เทศบาลเมืองระนองเข้าไปพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย สามารถรับบริการได้ฟรี โดยติดต่อไปที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองระนอง ด่านท่าเมือง โทร 0-7782-2706 ทุกวันในเวลาราชการ

ที่มา  ASTVผู้จัดการออนไลน์ 13 กรกฎาคม 2554 

< Previous   Next >