Home arrow News arrow สสจ.อุทัยฯกดปุ่มเปิด Data Center รวมข้อมูลผู้ป่วยทั้ง จว.
สสจ.อุทัยฯกดปุ่มเปิด Data Center รวมข้อมูลผู้ป่วยทั้ง จว. Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Supaporn Wacharapluesadee   
พุธ, 13 กรกฎาคม 2011
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 12 กรกฎาคม 2554 13:33 น.
 
 
อุทัยธานี - สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เปิดใช้ระบบดาต้าเซ็นเตอร์ ในการรักษาคนไข้เป็นจังหวัดแรกของเขตตรวจราชการที่ 18 เชื่อ การวินิจฉัยโรคในการรักษาผู้ป่วยจะรวดเร็วแม่นยำยิ่งขึ้น
      
       วันนี้ (12 ก.ค.) ที่จังหวัดอุทัยธานี นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และนายแพทย์ พูลสิทธิ์ สีติสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกันเปิดการใช้ระบบดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นระบบข้อมูลรวมคนไข้ทั้งจังหวัดนำมาประยุกต์ใช้กับตรวจวินิจฉัยโรคแก่ผู้ป่วยทั้งจังหวัด เป็นจังหวัดแรกของเขตตรวจราชการที่ 18 เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและวินิจฉัยโรคได้เที่ยงตรงแม่นยำยิ่งขึ้น  โดยแพทย์จะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลของคนไข้ที่เข้ารับบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยใช้ ไอแพท ได้ทันที ทำให้ได้ข้อมูลประกอบของคนไข้รายนั้นๆ ตั้งแต่ระดับตำบลจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงประวัติการรักษาที่ผ่านมา ได้ครบถ้วน
      
       กล่าวคือ จะเป็นการรวมข้อมูลของโรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบลทั้ง 90 แห่ง โรงพยาบาลอำเภอ 7 แห่ง และโรงพยาบาลจังหวัด 1 แห่ง เข้าด้วยกัน อันจะส่งผลให้แพทย์และบุคลากรสาธารณสุข สามารถวินิจฉัยโรคได้แม่นยำยิ่งขึ้น
      
       นายแพทย์ ปรารถนา ประสงค์ดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทัพทัน ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบดาต้าเซ็นเตอร์ จังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยว่า ระบบดาต้าเซ็นเตอร์ ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งจังหวัดในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ที่เข้ารับการรักษาโรคทั้งจังหวัดเข้าสู่ระบบ เพื่อแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับจะสามารถเรียกดูข้อมูลได้ทันท่วงที
      
       แต่การเข้าถึงข้อมูลของคนไข้จะถูกจำกัดตามกฎหมาย ตามบทบาทหน้าที่ของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ที่มีหน้าที่แตกต่างกันไป โดยจะมีการะมัดระวังในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้มีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลผู้ป่วย
< Previous   Next >