Home arrow News arrow สธ.ดันวาระแห่งชาติด้านวัคซีน เน้นพัฒนาบุคลากร หวังก้าวสู่สากล
สธ.ดันวาระแห่งชาติด้านวัคซีน เน้นพัฒนาบุคลากร หวังก้าวสู่สากล Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
จันทร์, 11 กรกฎาคม 2011
ภาพประกอบข่าวจากอินเทอร์เน็ต
กรมควบคุมโรค เดินหน้า 1 ใน 10 โครงการ ด้านวัคซีน เน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเป็นระบบ ตามวาระแห่งชาติด้านวัคซีน เพื่อการยอมรับในระดับสากล เตรียมจัดอภิปราย 12-14 ก.ค.นี้

 วันนี้ (10 ก.ค.) นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบในหลักการตามวาระแห่งชาติด้านวัคซีน เมื่อวันที่ 18 ม.ค.ที่ผ่านมา และได้ตั้งเป้าดำเนินงานในเวลา 10 ปี 10 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการจัดเตรียมคลังเก็บวัคซีนมาตรฐานของภูมิภาค 2.โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรมมาตรฐาน GMP แบบอเนกประสงค์ 3.โครงการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 4.โครงการวิจัยพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี 5.โครงการผลิตวัคซีนพื้นฐานเพื่อป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และผลิตวัคซีนผสมคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน และตับอักเสบบี 6.โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิตวัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ 7.โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวัคซีนโดยหน่วยงานกลางแห่งชาติด้านวัคซีน (สถาบันวัคซีนแห่งชาติ) 8.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างเป็นระบบ 9.โครงการวิจัยพัฒนาและขยายกำลังการผลิตวัคซีนป้องกันวัณโรค 10.ชุดโครงการการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกของประเทศไทย ซึ่งแต่ละโครงการจะมีระยะเวลาในการดำเนินงานที่แตกต่างกัน บางโครงการใช้เวลาถึง 10 ปี

นพ.สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการเดินหน้าวาระแห่งชาติด้านวัคซีน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีน รวมทั้งคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน จึงจะจัดการประชุมวิทยาการวัคซีน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวิทส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านวัคซีนให้มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอ สำหรับการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านวัคซีนตลอดวงจร ตั้งแต่การวิจัยพัฒนาไปจนถึงการนำวัคซีนไปใช้ประโยชน์ โดยเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 10 ปี เช่นกัน การประชุมวิชาการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในระยะยาวอย่างครบวงจร ทั้งการฝึกอบรม การประชุมวิชาการ การศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ การจัดหลักสูตรเข้าไว้ในสถาบันการศึกษา และการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ(career path) เป็นต้น

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ โทรศัพท์ 0 2590 3196-9 หรือที่เว็บไซต์ http://www.nvco.go.th

ที่มา  ASTVผู้จัดการออนไลน์ 10 กรกฎาคม 2554 

< Previous   Next >