Home arrow News arrow คณะแพทย์ 3 สถาบันหลัก ร่วมจัดประชุมวิชาการ-ตรวจโรคฟรี
คณะแพทย์ 3 สถาบันหลัก ร่วมจัดประชุมวิชาการ-ตรวจโรคฟรี Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Supaporn Wacharapluesadee   
เสาร์, 21 พฤษภาคม 2011

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 20 พฤษภาคม 2554 16:42 น.

 

คณะแพทย์ฯ 3 สถาบัน จาก “จุฬาฯ-มหิดล-ศิริราช”   แท็กทีม เตรียมจัดประชุมวิชาการแพทย์ ชู ประเด็นส่งเสริมสุขภาพประชาชน ให้ยั่งยืน  พร้อมบริการตรวจโรคฟรี เฉลิมพระเกียรติในหลวง ครบ 84 พรรษา  ที่ 15-18 มิ.ย.นี้
       
                  
       วันนี้ (20 พ.ค.) ที่อาคารคอนเวนชันเซ็นเตอร์  อิมแพ็ค เมืองทองธานี กทม.   มีการจัดแถลงข่าวเรื่องการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบัน พ.ศ.2554 (Joint Conference in Medical Sciences) โดยความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  และคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้แนวคิด “84 พรรษา  องค์ราชัน สามสถาบันเทิดไท้ วิชาการแพทย์ก้าวไกล สุขภาพประชาไทยยั่งยืน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระชนมายุ ครบ 84 พรรษา

 โดย ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมของคณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบันเป็นปีแรก  โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 15-18 มิ.ย.2554 ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ และสาธารณสุข ของไทย มานำเสนอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน จะได้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาวงการด้านการแพทย์ต่อไป โดยในการเตรียมการประชุมครั้งนี้ คณแพทยศาสตร์ทั้ง 3 สถาบัน ใช้เวลาเตรียมงานนานกว่า 1 ปี ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า 7,000 คน ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิกการแพทย์ นิสิตนักศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข นอกจากนี้ ในส่วนของภาคประชาชนคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วม 3,000 คน
                     
      
       ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้มีการคัดเลือกผลงานวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่โดดเด่น เพื่อนำเสนอต่อผู้ร่วมประชุม โดยมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งมาจากวงการแพทย์และสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเนื้อหาที่เน้นจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการส่งเสริมสุขภาพเป็นหลัก อาทิ การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค การเร่งตรวจคัดกรองโรคต่างๆ ในผู้สูงอายุ เนื่องจากปัจจุบันประชากรไทยมีแนวโนมกลายเป็นผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น รวมทั้งป่วยเป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุ เช่น ข้อเสื่อมและอัลไซเมอร์
                     
      
       “ในการประชุมจะเร่งสนับสนุนเรื่องการตรวจวินิจฉัย และแนวทางรักษาที่ควรจะเป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อลดอัตราการป่วยของประชากรผู้สูงอายุ นอกจากนี้ จะมีการให้ความรู้เรื่องวัคซีนป้องกันโรคในประชาชนวัยต่างๆ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เนื่องจากปัจจุบันความก้าวหน้าทางวัคซีนป้องกันโรคได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ข้อมูลเหล่านี้ป็นสิ่งที่ประชาชนควรทราบ อย่างไรก็ตาม เราจะนำเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บอย่างเหมาะสม” ศ.นพ.อดิศร กล่าว
                     
      
       ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี  ม.มหิดล กล่าวถึงแนวคิดของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า ภายในงานจะมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโดยนำเสนอพระราชกรณียกิจของพระองค์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่พระองค์ทุ่มเทให้แก่ชาวไทยมานำเสนอ และภายในกิจกรรมวันที่ 18 มิ.ย.ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คณะแพทยศาสตร์ ทั้ง 3 สถาบัน จะระดมแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญ บริการตรวจสุขภาพ คัดกรองโรค และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพแก่ประชาชนฟรี ใน 3 โซน ได้แก่ โซนตลาดนัดสุขภาพ โซนเสวนาโรคภัยและนโยบายสุขภาพ และโซนเกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
< Previous   Next >