Home arrow News arrow มุกดาหารติวเข้มโรงฆ่าสัตว์-เขียงเนื้อป้องกันปนเปื้อนเชื้อโรค
มุกดาหารติวเข้มโรงฆ่าสัตว์-เขียงเนื้อป้องกันปนเปื้อนเชื้อโรค Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
ศุกร์, 29 เมษายน 2011
มุกดาหาร - ปศุสัตว์มุกดาหารเปิดห้องติวเข้ม เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น-ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ เขียงขายเนื้อสัตว์ เพื่อให้ตระหนักถึงขั้นตอนการผลิตและขายเนื้อที่ถูกสุขอนามัยป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคก่อนถึงท้องของผู้บริโภค

นายแพทย์ชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กรมปศุสัตว์โดยสำนักงานปศุสัตว์จังจัดมุกดาหารได้จัดฝึกอบรมการพัฒนาการฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด(เขียงเนื้อสะอาด) ไปเมื่อเร็วๆ นี้ โดยผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ และเจ้าหน้าที่จากราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหารที่เกี่ยวข้องในการดูแลส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยจำนวน 100 ราย และผู้ประกอบการฆ่าสัตว์และเขียงขายเนื้อสัตว์จำนวน 200 ราย
    เป้าหมายในการฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อชี้แจงโครงการแนวทางดำเนินงานอาหารปลอดภัยในส่วนของการฆ่าสัตว์และเขียงขายเนื้อสัตว์ ให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบ และให้ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์และเขียงขายเนื้อสัตว์ได้มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตเนื้อสัตว์ และเขียงขายเนื้อที่ถูกต้อง

นายสัตวแพทย์ชูยศระบุว่า การประกอบการฆ่าสัตว์และเขียงขายเนื้อสัตว์ เป็นขั้นตอนการผลิตอาหารที่มีความเสี่ยงสูงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรค การดูแลคุณภาพและความสะอาดของเนื้อสัตว์ สภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการฆ่าสัตว์และเขียงขายเนื้อสัตว์จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคและปัญหาที่เกิดจากการประกอบการที่ไม่ถูกต้อง

รวมถึงการควบคุมดูแลกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าให้จำหน่ายอาหารที่สะอาดปลอดภัย ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้บริโภคเลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพสะอาดปลอดภัย อันจะเป็นผลดีต่ออาชีพของผู้ประกอบการเอง เพราะปัจจุบันประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ ให้ความสำคัญต่อสุขภาพอนามัยและรู้จักที่จะเลือกซื้อ เลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยมากขึ้น

ที่มา  ASTVผู้จัดการออนไลน์ 27 เมษายน 2554 
< Previous   Next >