Home arrow News arrow แม่วัยรุ่นติดเอดส์เพิ่ม ผัว-เมียตามติดสถิติพุ่ง
แม่วัยรุ่นติดเอดส์เพิ่ม ผัว-เมียตามติดสถิติพุ่ง Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พุธ, 30 มีนาคม 2011
โดย ASTVผู้จัดการรายวัน30 มีนาคม 2554 00:00 น.

 

ตะลึง! คนไทยป่วยโรคเอดส์สะสมทะลุ 1.16 ล้านราย เสียชีวิตแล้ว 6.4 แสนราย ติดเชื้อใหม่ปีละกว่า 1 หมื่นราย ชายรักชายนำโด่ง อึ้งแม่วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปีติดเชื้อสูงขึ้นถึง 16% เมียติดจากผัว ผัวติดจากเมียก็เพิ่มขึ้นเพียบ อัดโครงการถุงมีชัย 100% เลือนลาง หลังรัฐหั่นงบเกลี้ยง ด้านเอ็นจีโอหนุนปฏิรูปองค์กรดูแลเอดส์ขึ้นตรงสำนักนายกรัฐมนตรี
       
       นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยในระหว่างการเป็นประธานเปิดการสัมมนาระดับชาติ เรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 13 ที่เมืองทองธานี วานนี้ (29 มี.ค.) ว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคเอชไอวีหรือเอดส์สะสมกว่า 1,161,244 ราย เสียชีวิต 644,128 ราย มีชีวิตอยู่ 522,548 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ปีละ 10,853 ราย ในจำนวนนี้พบชายรักชายร้อยละ 33 แม่บ้านร้อยละ 28 ชายติดจากหญิงร้อยละ 10 สามีติดจากภรรยาร้อยละ 10 และติดยาจากเข็มฉีดยาร่วมกันร้อยละ 9 ซึ่งเฉลี่ยพบว่าแต่ละปีจะมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นปีละหมื่น

นพ.เฉวตสรร นามวาท หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาโรคเอดส์ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า จากการติดตามอุบัติการณ์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในปี 2554 พบ 10,097 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 27 คน ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มชายรักชายถึงร้อยละ 33 กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นร้อยละ 26 หญิงตั้งครรภ์ร้อยละ 0.7 และทหารเกณฑ์ร้อยละ 0.5 ซึ่งในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์นั้น พบว่ามีการติดเชื้อเอชไอวีในเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี มีถึงร้อยละ16 ซึ่งถือว่าเป็นสถาการณ์ที่น่าห่วง
       
       ทั้งนี้ จากการสำรวจเชิงพื้นที่ย่อย 12 จังหวัดของกลุ่ม พบว่า พื้นที่ที่พบความชุกของการติดเชื้อในกลุ่มนี้มากที่สุด คือ กรุงเทพฯ ร้อยละ 31.1 รองลงมา คือ เชียงใหม่ร้อยละ 13 สงขลาร้อยละ 12.7 และปทุมธานีร้อยละ 11.5 นอกจากกลุ่มชายรักชายแล้ว ยังพบการติดเชื้อในกลุ่มอื่นๆ รองลงมา คือ กลุ่มภรรยารับเชื้อจากสามีจำนวน 3,034 ราย สามีรับจากภรรยา 1,083 ราย ชายนักเที่ยว 1,048 ราย ผู้ใช้ยาเสพติด 900 ราย และกลุ่มนิยมมีเพศสัมพันธ์ชั่วคราวอีก 769 ราย
       
       สำหรับกรณีของสามีรับเชื้อจากภรรยานั้น พบว่าในบางพื้นที่กลุ่มหญิงขายบริการได้เลิกอาชีพนี้และไปแต่งงาน แต่กลับพบว่าติดเชื้อภายหลัง หรือบางพื้นที่หญิงกลุ่มนี้มีการขายบริการด้วย และมีคนรักหรือคู่นอนประจำโดยปราศจากสวมถุงยางอนามัย สำหรับชายกลุ่มชายรักชายเพิ่มขึ้น พบว่าส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้ถุงยางอนามัย
       
       นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า แนวทางการป้องกันปัญหาเรื่องเอดส์ แนวทางที่ดีที่สุด คือ การใช้ถุงยางอนามัย แต่โครงการถุงยางอนามัย 100% ที่มีการดำเนินงานอยู่ในขณะนี้ดูเป็นแนวทางที่เลือนลาง เพราะพบว่าการกระจายถุงยางอนามัยไปยังพื้นที่ต่างๆ ยังไม่ทั่วถึง งบประมาณด้านถุงยางอนามัยก็น้อยลง มีการนำงบประมาณไปจมอยู่ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวที่จะแจกถุงยางอนามัยให้กับผู้ที่มารับยาต้านไวรัสเท่านั้น
       
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเวลาก่อนและหลังที่รมว.สธ.กล่าวพิธีเปิดงานสัมมนาเอดส์นั้น เครือข่ายคนทำงานด้านการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด 12 องค์กร (12D) ประมาณ 40 คน ได้มาชูป้ายเรียกร้อง พร้อมทั้งตะโกนว่า “ผู้ใช้ยาก็เป็นคน” บริเวณด้านข้างเวทีทั้งสองข้าง เพื่อเรียกร้องเกี่ยวกับมาตรการปราบปรามยาเสพติดที่มุ่งเน้นเฉพาะผู้เสพรายย่อย เพื่อหวังทำยอด ส่งผลให้ผู้เสพยามีปัจจัยเสี่ยงที่จะใช้เข็มร่วมกัน ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น
       
       น.ส.สุภัทรา นาคะผิว ประธานคณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.) กล่าวว่า เครือข่ายภาคประชาชนได้ระดมความคิดเห็นของผู้ทำงานด้านเอดส์และผู้ติดเชื้อเอชไอวีใน 4 ภูมิภาค เสนอวาระเอดส์ภาคประชาชน 3 วาระ คือ 1.การปฏิรูปสังคมและการเมือง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ลดปัญหาเอดส์ มุ่งหน้าสู่ความเป็นรัฐสวัสดิการ 2.การป้องกัน ดูแล รักษา ลดผลกระทบและขจัดการตีตราการเลือกปฏิบัติ จัดให้มีและแจกจ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อการป้องกันการรับและถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีรวมทั้งไวรัสตับอักเสบบีและซี 3.ทบทวนโครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน วาระเอดส์แห่งชาติและกระบวนการทำงานของภาคประชาสังคม โดยให้สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเอดส์แห่งชาติขึ้นอยู่กับสำนักนายกรัฐมนตรีแทนกรมควบคุมโรค

< Previous   Next >