Home arrow News arrow รองผู้ว่าราชการ จ.พัทลุง เผย ไข้เลือดออกระบาดหนังในพื้นที่ ระบุ ยอดเพิ่ม4 เท่า ระหว่าง พ.ศ.2545-2549
รองผู้ว่าราชการ จ.พัทลุง เผย ไข้เลือดออกระบาดหนังในพื้นที่ ระบุ ยอดเพิ่ม4 เท่า ระหว่าง พ.ศ.2545-2549 Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
ศุกร์, 20 กรกฎาคม 2007

        นางสาวดวงใจ ช. บุญพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า จากสถิติในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พบผู้ป่วยโรคไข้เดือดออกจำนวน 102 ราย สูงเป็น 4 เท่าของค่าเฉลี่ยระหว่างปี 2545-2549 ในขณะนี้ได้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในหลายจังหวัด โดยโรคไข้เลือดออกเริ่มระบาดมาตั้งแต่พฤษภาคม และมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มมากขึ้น ทางจังหวัดพัทลุงได้ประสานงาน
ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอให้ได้ดำเนินการควบคุมโรค การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ รวมไปถึงโรงเรียนสถานศึกษาต่างๆ ให้เฝ้าระวังนักเรียนที่มีภาวะเจ็บป่วยในช่วงนี้เป็นพิเศษ และร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียนอย่างน้อยทุก 7 วัน

        สำหรับจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในจังหวัดพัทลุง ปี 2550 พบในพื้นที่ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง มีผู้ป่วยมากที่สุด 27 ราย รองลงมาตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน 19 ราย ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง 16 ราย ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน 12 ราย และตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จำนวน 10 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยกระจายในตำบลต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งจังหวัด

 

ที่มา สำนักข่าว INN 19 กรกฎาคม 2550 20:19:12 น.

< Previous   Next >