Home arrow News arrow ยอดผู้ป่วยวัณโรคพุ่ง 95,000 ราย สธ.เร่งเดินหน้า 6 แนวทางรักษา
ยอดผู้ป่วยวัณโรคพุ่ง 95,000 ราย สธ.เร่งเดินหน้า 6 แนวทางรักษา Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
ศุกร์, 25 มีนาคม 2011
ภาพประกอบจากอินเทอร์เนต
กระทรวงสาธารณสุข เผย ไทยพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เกือบ 95,000 ราย ในจำนวนนี้เกือบครึ่งอยู่ในระยะแพร่เชื้อ และติดเอดส์ ร้อยละ 17 นอกจากนี้ ยังพบผู้ที่เข้ารับการรักษาดื้อยาหลายขนานถึงร้อยละ 1.6 เหตุจากขาดยา กินยาไม่สม่ำเสมอ แพ้ยา กินยาไม่ถูกต้อง เร่งดำเนินการ 6 แนวรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้ลดลง

  วันนี้ (24 มี.ค.) ที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ รู้ทันวัณโรค เนื่องในวันวัณโรคโลก ว่าจากรายงานขององค์การอนามัยโลกใน ปี พ.ศ.2553 ประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภทจำนวน 92,300 ราย ในจำนวนนี้ 44,475 ราย เป็นผู้ป่วยที่เสมหะพบเชื้อวัณโรคหรือเป็นผู้ป่วยระยะแพร่เชื้อ และเสียชีวิต 12,100 ราย นอกจากนี้ ยังตรวจพบว่าผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ติดเชื้อเอดส์ร่วมด้วยร้อยละ 17 ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญในการเสียชีวิต

นอกจากนี้ ปัญหาสำคัญของวัณโรค คือ การดื้อยาหลายขนานจากการเฝ้าระวังการดื้อยาวัณโรคครั้งที่ 3 ในปี 2549 พบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่มีเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนานร้อยละ 1.6 ขณะนี้คาดผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานขึ้นทะเบียนรักษาโดยใช้ยาแนวที่สอง ซึ่งมีราคา 120,000-180,000 บาทต่อราย แล้วจำนวน 555 ราย จังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยวัณโรคชนิดดื้อยาหลายขนานขึ้นทะเบียนรักษาและถือเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง สูงสุด 10 อันดับแรก คือ นนทบุรี กาญจนบุรี ระยอง อุบลราชธานี เชียงใหม่ นครราชสีมา จันทบุรี ชลบุรี และศรีสะเกษ สาเหตุของการดื้อยาส่วนใหญ่เกิดจากผู้ป่วยฐานะยากจน ขาดยา กินยาไม่สม่ำเสมอ แพ้ยา กินยาไม่ถูกต้อง ไม่มีผู้กำกับดูแลการกินยาของผู้ป่วย

สำหรับแนวทางควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหาวัณโรคในปี 2554 กระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการ 6 ข้อ ได้แก่ 1.เร่งค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ต้องขังในเรือนจำ ผู้สัมผัสร่วมบ้านโดยเฉพาะผู้สัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรคชนิดดื้อยาหลายขนาน และผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง แรงงานย้ายถิ่น แรงงานต่างด้าว เป็นต้น 2.รักษาผู้ป่วยวัณโรค ที่ตรวจพบให้หายขาดให้มากที่สุด เพื่อตัดวงจรการแพร่เชื้อ 3.เยี่ยมบ้านฟื้นฟู ให้กำลังใจผู้ป่วยวัณโรค 4.พัฒนาเครือข่ายในการควบคุมป้องโดย มีการประสานความร่วมมือกับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์ภาคประชาชน 5.อบรมพัฒนาแกนนำภาคประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขในการป้องกันควบคุมวัณโรค และ 6.ประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้เรื่องวัณโรคแก่ชุมชน เพื่อลดปัญหาการรังเกียจและกีดกันทางสังคม

สำหรับวันวัณโรคโลกปีนี้มีสโลแกนรณรงค์ คือ “รู้ทันวัณโรค พบก่อนรักษาหาย ไม่แพร่กระจาย (On the move against Tuberculosis)” โดยจะจัดกิจกรรม รณรงค์สร้างกระแส เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อ ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วประเทศรวมถึงสร้างกระแสเร่งรัดกระตุ้นให้องค์กร ต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่นทุกระดับ ร่วมมือร่วมใจสร้างความเข็มแข็ง โดยเฉพาะระดับอำเภอ ให้เป็นอำเภอเข้มแข็ง โดยมีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลเป็นศูนย์กลางในการ ค้นหาผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยง พร้อมรักษาให้หายโดยมีพี่เลี้ยง กำกับการกินยา เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของวัณโรคชนิดดื้อยาหลายขนาน ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง กทม.เวลา 13.00ASTVผู้จัดการออนไลน์ 24 มีนาคม 2554  -18.00 น.                           

ที่มา  ASTVผู้จัดการออนไลน์ 24 มีนาคม 2554 

< Previous   Next >