Home arrow News arrow คนระยองป่วยเป็นโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น-จังหวัดเปิดอบรมสร้างเสริมสุขภาพ
คนระยองป่วยเป็นโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น-จังหวัดเปิดอบรมสร้างเสริมสุขภาพ Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 24 มีนาคม 2011
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์23 มีนาคม 2554 17:04 น.
ระยอง - จังหวัดระยอง เปิดอบรมสร้างเสริมสุขภาพ หลังพบคนระยองป่วยเป็นโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการเฝ้าระวัง การสร้างเสริมสุขภาพ และด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดผลดีต่อตนเอง
       
       วันนี้(23 มี.ค.) ที่ห้องประชุมโรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายแพทย์สุวัช เซียศิริวัฒนา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเฝ้าระวังและสร้างเสริมสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรมอนามัยร่วมกับกรมควบคุมโรค โดยศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง จัดขึ้น โดยมีกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำชุมชน และพี่เลี้ยงเด็ก ในพื้นที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง และตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา เข้าร่วมอบรมจำนวน 300 คน
       
การจัดการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการเฝ้าระวัง การสร้างเสริมสุขภาพ และด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดผลดีต่อตนเอง และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป โดยมีวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาของกรมอนามัย กรมควบคุมโรค และโรงพยาบาลปลวกแดง มาเป็นผู้ให้ความรู้ ซึ่งกิจกรรมจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้และการเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ จำนวน 9 ฐานที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการเฝ้าระวังสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการอนามัยสิ่งแวดล้อม
       
       นายแพทย์สุวัช กล่าวว่า ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดระยองพบว่า มีผู้ป่วยจากโรคมะเร็งชนิดต่างๆเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับประชาชนในพื้นที่อื่น โดยสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง คือ ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง บางพื้นที่อาจมีสารมลพิษต่ำกว่ามาตรฐาน และบางพื้นที่อาจมีสารมลพิษสูงกว่ามาตรฐาน หนทางหนึ่งที่จะช่วยดูแลและป้องกันสุขภาพของประชาชนคือ ประชาชนต้องมีความรู้ด้านการเฝ้าระวังสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อจะสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและชุมชน ซึ่งจะช่วยให้ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากมลพิษลดลงหรือไม่ส่งผลกระทบ

< Previous   Next >