Home arrow News arrow สสจ.ระนองจัดรณรงค์เนื่องในวันวัณโรคโลก 2554
สสจ.ระนองจัดรณรงค์เนื่องในวันวัณโรคโลก 2554 Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
เสาร์, 12 มีนาคม 2011
ระนอง-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองจัดรณรงค์วันวัณโรคโลก ประจำปี 2554 เน้นค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและเชิงรับ ให้เข้ารับการรักษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของวัณโรค
       
       นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า จังหวัดระนองพบผู้ป่วยวัณโรคที่ตรวจพบใหม่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 - มกราคม 2554 จำนวน 95 ราย ผู้ป่วยวัณโรคส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยทำงาน พบผู้ป่วยกระจายอยู่ทุกอำเภอ โดยอำเภอเมืองพบผู้ป่วยมากที่สุด ผู้ป่วยวัณโรคที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการระบาดของโรคเอดส์ร่วมกับมีแรงงานต่างด้าวที่ป่วยเป็นวัณโรคอยู่ในชุมชนร่วมด้วย นอกจากนี้มีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาไม่ครบตามกำหนดเวลาจึงทำให้เกิดการดื้อยา แต่ยังมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งขาดการรักษาอย่างต่อเนื่อง
   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง กล่าวว่า วัณโรคเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ องค์การอนามัยโลกจึงกำหนดให้วันที่ 24 มีนาคมของทุกปี เป็นวันวัณโรคโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง จึงจัดกิจกรรมเนื่องในวันวัณโรคโลก โดยจัดนิทรรศการที่สถานบริการสาธารณสุขและค้นหาผู้ที่มีอาการสงสัยว่าจะเป็นวัณโรคในสถานบริการทุกแห่งเชิงรุกในชุมชนโดยใช้แบบคัดกรองค้นหาผู้สัมผัสและผู้ที่มีอาการสงสัยว่าน่าจะเป็นวัณโรค มีการออกเยี่ยมและดูแลผู้ป่วยวัณโรคที่บ้านเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
       
       ส่วนผู้ที่มีอาการไอติดต่อกันนาน 2 สัปดาห์ขึ้นไปหรือไอมีเลือดออก มีไข้ต่ำๆ น้ำหนักลด เบื่ออาหารให้รีบไปรับการตรวจเสมหะ เอกซเรย์ปอดโดยไม่คิดมูลค่าได้ที่สถานบริการสาธารณสุข
       
       นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง กล่าวต่อว่า สำหรับการป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยเป็นวัณโรค ต้องปฏิบัติ ดังนี้ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ควรได้รับการฉีดวัคซีน บีซีจี ถ้ามีผู้ป่วยอยู่ในบ้านดูแลเอาใจใส่ให้กินยาสม่ำเสมออย่าให้ขาดยาเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้ผู้อื่นและเชื้อไม่ดื้อยา ดังคำขวัญที่ว่า “ รู้ทัน วัณโรค พบก่อน รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย ”

ที่มา  ASTVผู้จัดการออนไลน์ 11 มีนาคม 2554 
< Previous   Next >