Home arrow News arrow สธ.เร่งคุมมาตรฐานห้องแล็บเอกชนให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2555
สธ.เร่งคุมมาตรฐานห้องแล็บเอกชนให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2555 Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พุธ, 16 กุมภาพันธ์ 2011
   สธ.เดินหน้าควบคุมมาตรฐานระบบความปลอดภัยห้องแล็บ เผย ขณะนี้มีผ่านเกณฑ์แล้ว 532 แห่ง หรือประมาณร้อยละ 60 หวังครบ 100เปอร์เซ็นต์ ในปี 2555 ขณะที่ กรมวิทยาศาสตร์ฯ มีห้องแล็บชีวนิรภัยระดับ 3 ที่สามารถเตรียมตัวอย่างเชื้อ ตรวจยืนยัน ดูแลเชื้อโรคที่มีความรุนแรงสูงระดับ 3 นับว่า เป็นแห่งแรกและระดับสูงสุดของประเทศ
  วันนี้ (15 ก.พ.) ที่โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กทม. นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณะสุข(สธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมนักวิทยาศาสตร์การแพทย์จาก 43 ประเทศทั่วโลก เรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพของโลก : สู่การปฏิบัติ (Global Biosafety and Biosecurity : Taking Action) จัดโดยองค์กรความปลอดภัยทางชีวภาพนานาชาติ (The International Federation of Biosafety Association) หน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล-ออกซฟอร์ด (The Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit) และเครือข่ายความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพแห่งประเทศไทย (The Biosafety and Biosecurity Network of Thailand) เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพของแต่ละประเทศ
       
       นพ.ไพจิตร์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของโลก ซึ่งมีความสำคัญต่อวงการแพทย์ เนื่องจากในศตวรรษที่ 21 นี้ ทั่วโลกเผชิญปัญหาสุขภาพมากมาย และมีการระบาดของเชื้อโรคตัวใหม่ที่มีความรุนแรงสูง และการหวนกลับมาระบาดของโรคเก่าๆ ที่มีผลกระทบต่อประชากรโลก จึงมีความจำเป็นจะต้องเร่งพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจชันสูตรเชื้อโรค และพิษต่างๆ หรือห้องแล็บให้ทันสมัย ได้มาตรฐานทั้งความแม่นยำ ขณะเดียวกันก็จะต้องมีระบบความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน และการป้องกันเชื้อโรค หรือพิษ ไม่ให้มีการรั่วไหลไปสู่สิ่งแวดล้อม ทำให้เชื้อโรคแพร่ระบาด โดยเฉพาะเชื้อโรคที่มีความรุนแรง รวมทั้งมีการดูแลเชื้อโรคที่นำมาใช้ทดลองในห้องปฏิบัติการ ไม่ให้ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด เช่น การนำไปทำอาวุธชีวภาพ ซึ่งในไทยมีกฎหมายควบคุมกำกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ๆ เช่น พิษจากงู แมลง และปลาปักเป้า พ.ศ.2525 และฉบับแก้ไข พ.ศ.2544 เป็นไปในแนวทางเดียวกับประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา โดยมีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับผิดชอบ
       
       ปลัด สธ.กล่าวต่อว่า ในการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะทำหน้าที่ คือ 1.ออกใบอนุญาตให้หน่วยงานที่ครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ทั้งเพื่อการผลิต จำหน่าย นำเข้าจากต่างประเทศ ส่งออก หรือนำผ่านไปต่างประเทศ และ 2.ควบคุมมาตรฐานห้องแล็บที่มีเชื้อโรคที่เป็นอันตราย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยทำการขึ้นทะเบียนเชื้อโรคอันตรายในห้องแล็บของหน่วยงานภาครัฐ ตรวจสอบรับรองมาตรฐานระบบความปลอดภัยและออกใบอนุญาตในการครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ ของห้องแล็บภาคเอกชน ซึ่งขณะนี้มีผ่านเกณฑ์แล้ว 532 แห่งหรือประมาณร้อยละ 60 คาดว่าจะครบทุกแห่งภายในปี 2555
       
       นพ.ไพจิตร์ กล่าวอีกว่า ส่วนห้องแล็บของกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้นับว่ามีความก้าวหน้ามาก โดยมีห้องแล็บชีวนิรภัยระดับ 3 ที่มีความสามารถเตรียมตัวอย่างเชื้อ ตรวจยืนยัน และดูแลเชื้อโรคที่มีความรุนแรงสูงระดับ 3 เช่น เชื้อไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก เป็นแห่งแรกและเป็นระดับสูงสุดของประเทศ อยู่ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีระบบความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน และไม่มีการรั่วไหลไปสู่สิ่งแวดล้อม โดยใช้เป็นห้องแล็บอ้างอิงขององค์การอนามัยโลกด้วย

ที่มา  ASTVผู้จัดการออนไลน์ 15 กุมภาพันธ์ 2554 
< Previous   Next >