Home arrow News arrow สธ.เผยไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 36 จังหวัด
สธ.เผยไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 36 จังหวัด Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 27 มกราคม 2011
       “จุรินทร์” เร่งวางแผนให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ภายในปี 2563 เผยล่าสุดนี้ ไทยมีพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 36 จังหวัด‏
       
       วันนี้ (26 ม.ค.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานประชุมพัฒนาเครือข่าย ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนงานเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2554 ที่โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพมหานคร ว่า ในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำคัญ ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยให้หมดไป ภายใน พ.ศ.2563 หรืออีก 9 ปีข้างหน้า ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การควบคุมโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ หรือโอไออี (OIE) กำหนด ดังนั้น ประเทศไทยในฐานะภาคีสมาชิกจะต้องเดินหน้าไปสู่เป้าหมายดังกล่าวเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยังได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 100 เปอร์เซ็นต์ ในระดับเขต อำเภอ จังหวัด และหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นความร่วมมือของ 3 หน่วยงานหลักดังกล่าว พร้อมทั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังดูแลด้วย
       นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า ในปี 2553 ไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า 15 ราย ดังนั้น ถ้าใครถูกสุนัขกัดหรือถูกแมวข่วน หรือถูกกัด จะต้องไปพบแพทย์ทันทีและฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งรัฐบาลให้บริการฟรี อย่าปล่อยปละละเลย หรือประมาทอย่างเด็ดขาด เพราะแมวก็มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเหมือนกัน แม้ว่าจะมีในปริมาณสัดส่วนที่ต่ำกว่าสุนัขก็ตาม
       
       สำหรับเรื่องของคุณภาพวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ใช้ฉีดในสัตว์ ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รณรงค์ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องวิธีการเก็บรักษา และการจำหน่ายวัคซีนที่ได้คุณภาพมาตรฐานในแหล่งที่จำหน่ายวัคซีนที่ใช้ในสุนัขแหล่งใหญ่ รวมทั้งที่สวนจตุจักร ในส่วนของสุนัขจรจัด เป็นหน้าที่ของส่วนราชการหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่จะเข้าไปดูแล สำหรับสุนัขที่เลี้ยงที่บ้านก็อย่าประมาท ผู้เลี้ยงจะต้องดูแล และฉีดวัคซีนให้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้สุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้า
       
       นายจุรินทร์ กล่าวต่อไปอีกว่า ในเรื่องนโยบายสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งมีเกณฑ์สำคัญที่จะประกาศให้เป็นพื้นที่สาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยวได้นั้น จะต้องปลอดจาก 6 โรค คือ พิษสุนัขบ้า มาเลเรีย ลีเจียนแนร์ อหิวาตกโรค โรคซาร์ส และไข้หวัดนก ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้านั้น นักท่องเที่ยวกลัวมาก หากจะประกาศพื้นที่ใดเป็นพื้นที่สาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยวได้ อย่างน้อยต้องปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้ามาแล้ว 2 ปี รวมถึงเกณฑ์อื่นๆ เช่น เกณฑ์ด้านสุขอนามัย ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ร้านอาหาร โรงแรม ตลาดสด เป็นต้น จะต้องได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยพบว่าในประเทศไทยมีจังหวัดที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้ามาแล้ว 2 ปีต่อเนื่องอย่างน้อย 36 จังหวัด

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ 26 มกราคม 2554 
< Previous   Next >