Home arrow News arrow พบผู้ป่วยเอดส์ในภูเก็ตยอดพุ่งเป็นอันดับ 1 ของประเทศ
พบผู้ป่วยเอดส์ในภูเก็ตยอดพุ่งเป็นอันดับ 1 ของประเทศ Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
เสาร์, 11 ธันวาคม 2010
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 9 ธันวาคม 2553 10:48 น.
 
 
ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ผู้ป่วยโรคเอดส์ภูเก็ตยอดพุ่งกระฉูดทำสถิติจำนวนผู้ป่วยต่อแสนประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย
      
       นพ.นรินทร์รัช พิชญฆามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่า สำหรับอัตราป่วยเอดส์ต่อแสนประชากรของจังหวัดภูเก็ตนั้นพบว่าขณะนี้จังหวัดภูเก็ตมีผู้ป่วยเอดส์มากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ เมื่อเทียบกับจำนวนประชากร เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตมีจำนวนประชากรที่มีชื่อตามทะเบียนบ้านเพียงแค่ 3 แสนกว่าคน ในขณะที่จำนวนคนที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่มีมากกว่า 5 แสนคน จากรายงานผู้ป่วยเอดส์ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ และผู้ติดเชื้อเอสไอวีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พบว่าตั้งแต่ปี 2532 ถึงวันที่ 30 พ.ย.2553 มีจำนวนทั้งสิ้น 7,061 ราย แยกเป็นผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 3,946 ราย เสียชีวิตแล้วจำนวน 1,712 ราย
      
       ขณะที่ผู้ติดเชื้อที่มีอาการมีจำนวน 807 ราย เสียชีวิตแล้วจำนวน 150 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อเอสไอวีจำนวน 2,308 ราย เสียชีวิต 41 ราย โดยกลุ่มที่เป็นมากที่สุดคือกลุ่มวัยทำงาน ที่มีอายุระหว่าง 25-39 ปี และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง รองลงมาคืองานบ้าน
      
       นายแพทย์นรินทร์รัชกล่าวต่อไปว่า สำหรับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั้นได้ดำเนินการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์อย่างต่อเนื่องโดยเน้นย้ำในเรื่องของการห้ามมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และรณรงค์เรื่องของการใช้ถุงยางอนามัย แต่ก็ต้องยอมรับว่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญมีทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและประกอบอาชีพจำนวนมาก
      
       รวมทั้งการย้ายถิ่นฐานเข้ามาประกอบอาชีพ ทำให้การรณรงค์ประสบความสำเร็จไม่ดีเท่าที่ควร แต่ทางสำนักงานสาธารณสุขก็ยังเพิ่มความเข้มในการรณรงค์และป้องกันโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นต่อไป
< Previous   Next >