Home arrow News arrow สระแก้วรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า
สระแก้วรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
เสาร์, 25 กันยายน 2010
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 24 กันยายน 2553 13:29 น. 
  
สระแก้ว - จังหวัดสระแก้ว เร่งรณรงค์ป้องกันพิษสุนัขบ้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก
      
       วันนี้ (24 ก.ย.) ที่หอประชุมเทศบาลตำบลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว นายศานิตย์ นาคสุขศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2553 โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้วจัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ และเชิญชวนประชาชนให้นำสุนัขและแมวฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนนำสัตว์เลี้ยงของตนเองออกมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ตามที่กรมปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) องค์การเพื่อการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ตลอดจน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้ทุกวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก อย่างต่อเนื่องเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนได้ตระหนักถึงภัยที่เกิดขึ้นจากโรคพิษสุนัขบ้า และร่วมมือกับทางภาครัฐในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย
      
       ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือในปี พ.ศ.2563 จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลวังน้ำเย็นจัดกิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2553” ขึ้น โดยในรอบ 5 ปี (2549-2553) จังหวัดสระแก้วมีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย จากโรคพิษสุนัขบ้าที่อำเภออรัญประเทศ และจากการสำรวจประชากรสุนัขและแมว ปี 2553 ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว พบว่ามีจำนวนประชากรสุนัขและแมวที่มีเจ้าของ 84,079 ตัว สุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ 11,042 ตัว รวมทั้งสิ้น 95,121 ตัว
      
       จึงมีความจำเป็นต้องจัดโครงการ “กิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2553” พร้อมกันทั้งจังหวัดสระแก้ว เพื่อลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง และส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธี เป็นการช่วยลดความเสี่ยงของประชาชนจากการถูกสุนัขและแมวกัด
      
       นอกจากนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนเกิดความตระหนักในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดเวทีเสวนา เรื่องแนวทางการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากจังหวัดสระแก้ว โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ การให้บริการฉีกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมัน การฉีดยาคุมกำเนินสุนัขและแมว ฟรี
      
       ด้าน นายศานิตย์ กล่าวว่า ประชาชนที่เป็นเจ้าของสุนัขและแมวต้องใส่ใจพาสุนัขและแมวของตนเองไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเมื่ออายุครบ 2 เดือนขึ้นไปและฉีดเป็นประจำทุกปี ต้องเลี้ยงสุนัขให้ทุกวิธี ต้องรักและดูแลให้ดี ไม่ควรนำไปปล่อยที่วัดหรือสถานที่สาธารณะเพราะจะทำให้เป็นสุนัขและแมวจรจัด ซึ่งจังหวัดสระแก้วพบว่ามีสุนัขและแมวจรจัดทั้งสิ้นกว่า 11,042 ตัว ซึ่งจะเป็นแหล่งเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้ ถ้าหากทุกคนให้ความร่วมมือและตระหนักในความสำคัญของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จะทำให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากจังหวัดสระแก้ว ประชาชนทุกคนก็ปลอดภัยในชีวิต ไม่มีใครป่วยตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอีกต่อไป
< Previous   Next >