Home arrow News arrow ศธ.สั่งป้องกันการระบาดหวัดใหญ่ 2009 เข้มงวด
ศธ.สั่งป้องกันการระบาดหวัดใหญ่ 2009 เข้มงวด Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
อังคาร, 21 กันยายน 2010
        นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ว่า ขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และสถานการณ์ของโรคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้สั่งการให้ทุกองค์กรหลักที่มีสถานศึกษาทำหนังสือเวียนเน้นย้ำไปยังสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โดยให้มีมาตรการในการเฝ้าระวังในสถานศึกษา อาทิ จัดระบบคัดกรอง ชี้แจงผู้ปกครองและนักเรียนให้เข้าใจถึงความจำเป็นที่จะต้องให้นักเรียนที่ป่วยหยุดเรียน การจัดห้องดูแลนักเรียนที่ป่วยอย่างถูกต้อง และเตรียมพร้อมเรื่องหน้ากากอนามัย ตลอดจนวิธีกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วให้ถูกต้อง

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า หลังจากนี้ทุกสถานศึกษาจะต้องรายงานข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ และจัดทำแบบสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ฯ ในสถานศึกษา โดยต้องแยกเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ซึ่งจะต้องจัดส่งมายังองค์กรหลักในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

 

ที่มา  ASTVผู้จัดการออนไลน์ 20 กันยายน 2553 

< Previous   Next >