Home arrow News arrow พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในจังหวัดภูเก็ตสูง
พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในจังหวัดภูเก็ตสูง Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
เสาร์, 18 กันยายน 2010
        ศูนย์ข่าวภเก็ต -ไข้เลือดออกภูเก็ตพบป่วยสูงเป็นอันดับ 16 ของประเทศ ทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์พร้อมกันทั้งจังหวัดเพื่อกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
      
       วันนี้ (17 ก.ย.) หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงภัยของไข้เลือดออก และร่วมกันป้องกันไม่ให้มีพาหะของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ เนื่องจากปัจจุบันนี้จากภาวะอากาศที่ร้อนขึ้นส่งผลให้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงขึ้น และมีแนวโน้มที่น่าเป็นห่วง จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 25 ส.ค.ที่ผ่านมาพบว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีผู้ป่วย 468 ราย ซึ่งสูงเป็นอันดับที่ 16 ของประเทศ และเป็นอันดับ9ของภาคใต้

      อย่างไรก็ตาม สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวนั้นได้จัดพร้อมกันทั้งจังหวัด อทิ เทศบาลตำบลราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ที่มีนายศุภชัย โภชนุกุล นายกอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมแจกทรายอะเบทให้กับประชาชนตลอดเส้นทางที่ขบวนผ่าน ขณะที่เทศบาลตำบลป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ตได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวเช่นกันนำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคลอดนำขบวนรณรงค์ออกให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่
       
       นายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในขณะนี้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น โดยขณะนี้มีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วกว่า 400 กว่าราย ที่อาการหนักประมาณ 16 ราย แต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต
       
       โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2553 ซึ่งเข้าสู่ฤดูฝน มีอากาศร้อนชื้นทำให้ยุงซึ่งเป็นพาหะนำโรคมีการขยายตัวได้เร็วขึ้น ซึ่งจะทำให้แนวโน้มผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสูงตามไปด้วย
       
       เพราะฉะนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมและร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก รวมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนในการดูแลบ้านเรือนของตัวเองให้สะอาด และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทั้งภายในบ้านและภายนอกบ้านให้หมดไป ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการลดการแพร่ระบาด นอกจากนั้นยังได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในการพ่นควันกำจัดยุงและการใช้ทรายอะเบททำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

ที่มา  ASTVผู้จัดการออนไลน์ 17 กันยายน 2553 

< Previous   Next >