Home arrow News arrow เชื่อนาโนไทยไปได้ดีเพราะมีนักวิจัยเฉพาะด้านถึง 25%
เชื่อนาโนไทยไปได้ดีเพราะมีนักวิจัยเฉพาะด้านถึง 25% Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
พฤหัสบดี, 02 กันยายน 2010
       เชื่ออนาคตนาโนไทยไปได้ดีมาก เพราะหลายสถาบันให้ความสนใจด้านนาโนเทคโนโลยีตั้งหลักสูตรเฉพาะทางมากขึ้นเรื่อยๆ และมีนักวิจัยที่จบนาโนโดยมากถึงคง 25% แนวทางการพัฒนาในอนาคตมุ่งเน้นชีววิทยาโดยผนวกเข้ากับการเกษตรซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศ

   ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) เผยกับทีมข่าววิทยาศาสตร์ ASTV-ผู้จัดการออนไลน์และสื่อมวลชนว่า 3-4 ปีที่ผ่านมามีนักวิจัยที่เรียนทางด้านนาโนเทคโนโลยีโดยตรงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยปัจจุบันมีนักวิจัยกลุ่มนี้ซึ่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกด้านนาโนเทคโนโลยีมากถึง 25% ดังนั้นเชื่อว่างานวิจัยนาโนเทคโนโลยีของไทยจะไปได้ดีมาก
       
       “มหาวิทยาลัยต่างๆ ยังให้ความสนใจด้านนาโนเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ และนาโนเทคเองยังพยายามผลักดันให้มีหลักสูตรนาโนเทคโนโลยีในสถาบันต่างๆ ซึ่งมี 7 สถาบันแล้วที่มีหลักสูตรปริญญาทางด้านนาโนเทคโนยีตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-เอก และบางสถาบันมีหลักสูตรหลายวิชาเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีอีก 20-30 หลักสูตร โดยปี 2552 ที่ผ่านมามีนักศึกษาที่จบทางด้านนาโนเทคโนโลยี 200-300 คน” ศ.นพ.สิริฤกษ์เผย
       
       สำหรับแนวทางการพัฒนานาโนเทคโนโลยีไทยตามแผนที่นำทาง (Roadmap) ระยะเวลา 4 ปีที่เริ่มในปี 2553 นี้ ซึ่งจะวิเคราะห์จุดแข็งและทิศทางการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของโลก ซึ่งในต่างประเทศนั้นมีแนวทางในการพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้คอมพิวเตอร์เร็วมากขึ้นเรื่อยๆ ด้านวัสดุสำหรับเก็บพลังงานและด้านชีววิทยา ซึ่งทั้ง 3 ด้านมีความสำคัญต่อไทย แต่จะเน้นด้านชีววิทยาเป็นเรื่องหลัก เพราะเป็นฐานของประเทศ โดยใช้ 3 เทคโนโลยีที่สำคัญคือเทคโนโลยีการเคลือบผิวในวัสดุ เทคโนโลยีห่อหุ้มโดยใช้นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีการสังเคราะห์และสร้างโมเลกุล
       
       ศ.นพ.สิริฤกษ์กล่าวว่ากลไกที่จะผลักดันงานวิจัยนาโนเทคโนโลยีสู่เอกชนมากขึ้นนั้น จะใช้งบประมาณวิจัย 400 ล้านบาทที่ได้รับในแต่ละปีจากแผนที่นำทางนี้ไปใช้กับสิ่งที่เป็นจุดแข็งของไทย และให้ผู้ใช้ประโยชน์มีบทบาทกับผู้วิจัยตั้งแต่เริ่มต้น เช่น การวิจัยปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยสารอาหารนั้น ให้ผู้ใช้เป็นผู้กำหนดว่าจะใช้ปุ๋ยสำหรับอะไร และให้ปุ๋ยอยู่ได้นานแค่ไหน เป็นต้น
       
       ทั้งนี้เป็นการเปิดเผยระหว่างการประชุมผู้รับทุนสนับสนุนนาโนเทคโนดลยี ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 19 ส.ค.53 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ซึ่งมีการนำเสนอผลงานวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีประมาณ 30 ผลงาน โดย ศ.นพ.สิริฤกษ์กล่าวว่า นาโนเทคได้ให้การสนับสนุนงานวิจัยโดยไม่จำกัดหน่วยงานแล้ว 108 โครงการ ซึ่งได้เผยแพร่แล้วประมาณ 20-30 โครงการ และมีบางโครงการที่พร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ เช่น สติ๊กเกอร์วัดอุณหภูมิที่นำไปประยุกต์ใช้กับอาหารและยาได้ เป็นต้น

 

 

ที่มา  ASTVผู้จัดการออนไลน์ 1 กันยายน 2553 

< Previous   Next >