Home arrow News arrow “ความปลอดภัย" ใน "นาโนเทคโนโลยี" เรื่องไม่เล็กจากสิ่งเล็กๆ
“ความปลอดภัย" ใน "นาโนเทคโนโลยี" เรื่องไม่เล็กจากสิ่งเล็กๆ Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
อาทิตย์, 29 สิงหาคม 2010
       คนไทยได้รู้จัก “นาโนเทคโนโลยี” มาพอสมควรแล้ว และนักวิจัยไทยเองยังมีผลงานออกมาสู่สายตาประชาชนอยู่เนื่องๆ โดยเฉพาะผลงานการประยุกต์ใช้ “อนุภาคนาโน” กับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ แต่หลายคนอาจไม่ได้ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยจากอนุภาคเล็กๆ เหล่านั้น

 เมื่อเอ่ยถึงความปลอดภัยในนาโนเทคโนโลยี ดร.ศิระศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาธุรกิจ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) กล่าวว่า ต้องพูดถึงวัสดุนาโนบางชนิดเท่านั้น เพราะมีวัสดุนาโนเพียงไม่กี่ชนิดที่ต้องพิจารณาความปลอดภัย โดยองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือโออีซีดี (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ได้เผยรายชื่อวัสดุนาโน 14 ชนิดที่ต้องศึกษาเรื่องความปลอดภัย
       
       ทั้งนี้ เราแบ่งนาโนเทคโนโลยีออกเป็น 3 ด้านใหญ่ๆ คือ นาโนเทคโนโลยีด้านชีวภาพ นาโนเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ และนาโนเทคโนโลยีด้านวัสดุ ซึ่งส่วนใหญ่เราจะเห็นผลงานวิจัยนาโนเทคโนโลยีไทยเกี่ยวข้องกับด้านวัสดุโดยเฉพาะ “อนุภาคนาโน” มากกว่าสาขาอื่นๆ
       
       ดร.ศิระศักดิ์ให้ความเห็นว่าเรานำอนุภาคนาโนไปเคลือบวัสดุได้หลากหลาย จึงมีการพัฒนาได้มาก แต่ในการศึกษาความปลอดภัยของวัสดุนาโนนั้นไทยมุ่งให้ความสนใจในวัสดุ 3 ชนิด คือ นาโนซิลเวอร์ นาโนไททาเนียมไดออกไซด์ และท่อคาร์บอนนาโน
       
       ทั้งนี้ “ขนาด” มีความสำคัญต่อนาโนเทคโนโลยี ซึ่งขนาดที่ยิ่งเล็กยิ่งสร้างให้วัสดุต่างๆ มีคุณสมบัติใหม่เพิ่มขึ้นและทำปฏิกริยาได้ดียิ่งขึ้น และได้เปิดโอกาสให้เราสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เช่น เครื่องสำอาง น้ำยาทำความสะอาด อุปกรณ์กีฬา อุปกร์ณอิเล็กทรอนิกส์ และเสื้อผ้า เป็นต้น ขณะเดียวกันก็มีคำถามว่าหากอนุภาคเล็กๆ ซึ่งเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านั้นหลุดออกสู่สิ่งแวดล้อมแล้วจะเกิดอะไรขึ้น
       
       แม้อนุภาคนาโน จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งจากการพัฒนานาโนเทคโนโลยี แต่ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของอนุภาคนาโนล้วนเป็นสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังสัมผัสกับร่างกายของเราโดยตรง เช่น เสื้อหรือตุ๊กตาที่ผลิตขึ้นจากเส้นใยผสมอนุภาคนาโนเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ระงับกลิ่นไม่พึงประสงค์ ซึ่งมีอนุภาค 2 ชนิดที่เป็นนิยมคืออนุภาคนาโนซิลเวอร์และนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ เป็นต้น
       
       ทั้งนี้ มีตัวอย่างงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า อนุภาคนาโนเหล่านั้นสามารถหลุดลอดสู่สิ่งแวดล้อมได้ อย่างเช่นงานวิจัยของ พอล เวสเทอร์ฮอฟ (Paul Westerhoff) และ ทรอย เบนน์ (Troy M. Benn) จากมหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตท (Arizona State University) สหรัฐฯ ซึ่งได้ทดสอบการหลุดของอนุภาคซิลเวอร์นาโนจากถุงเท้า 6 คู่ ซึ่งมาจากแหล่งผลิตต่างกัน
       
       ผลจากการทดลองโดยนำถุงเท้าไปแช่ในน้ำกลั่น 1 ชั่วโมงและเขย่าอย่างต่อเนื่อง พบว่ามีปริมาณอนุภาคนาโนหลุดจากถุงเท้าแต่ละคู่ในปริมาณที่ต่างกัน และบางคู่ไม่พบการหลุดของอนุภาค ซึ่งคาดว่าผลที่ต่างกันนี้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้อนุภาคนาโนยึดติดกับเส้นใยที่ต่างกัน ซึ่งการหลุดของอนุภาคนาโนนี้สร้างความกังวลให้แก่นักวิจัยว่าซิลเวอร์นาโนอาจปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ แล้วส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์ได้
       
       "พวกเราหวังจะจุดประกายและสร้างความตระหนักถึงผลของวัสดุระดับนาโนต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ให้ทัดเทียมกับความตื่นตัวในเรื่องของนาโนเทคโนโลยีที่กำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นทุกขณะ ผู้บริโภคมีสิทธิ์รับรู้ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของอนุภาคนาโน เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าควรเลือกใช้หรือไม่ เพราะเหตุใด" ความเห็นของนักวิจัยซึ่งทำการทดลองเรื่องนี้เมื่อ 1-2 ปีก่อน
       
       นอกจากงานวิจัยทดสอบการหลุดของอนุภาคนาโนที่ชวนเสียวแล้ว ยังมีงานวิจัยของ ศ.เคนเนธ โดนัลด์สัน (Prof. Kenneth Donaldson) แห่งมหาวิทยาลัยเอดินบะระ (University of Edinburgh) สหราชอาณาจักร ที่ชี้ให้เห็นถึงอันตรายชัดๆ ของ "คาร์บอนนาโนทิวบ์" (carbon nanotube) หรือ "ท่อนาโนคาร์บอน" ว่าทำให้เกิดมะเร็งที่ปอดได้เหมือนกับมะเร็งที่เกิดจากแร่ใยหิน (asbestos) จากการทดลองในหนูและได้เสนอรายงานวิจัยในวารสารเนเจอร์นาโนเทคโนโลยี (Nature Nanotechnology)
       
       ทั้งนี้ นักวิจัยได้ทดลองฉีดท่อนาโนคาร์บอนเข้าไปในช่องท้องของหนูและพบว่า ท่อนาโนคาร์บอนชนิดยาวมีผลทำให้ปอดของหนูอักเสบได้เช่นเดียวกับผลจากแร่ใยหินทั้งชนิดบางและชนิดยาว แต่นักวิจัยก็ยังไม่แน่ใจว่าท่านาโนคาร์บอนนี้จะล่องลอยไปในอากาศหรือถูกสูดหายใจเข้าไปได้เหมือนแร่ใยหินหรือไม่ แต่หากอนุภาคนาโนชนิดนี้หลุดเข้าปอดแล้วจะทำให้เกิดมะเร็งเยื่อหุ้มปอดอย่างแน่นอน
       
       สำหรับท่อคาร์บอนนาโนนั้น เป็นวัสดุชนิดใหม่ที่เพิ่งค้นพบได้ไม่กี่สิบปี และมีคุณสมบัติที่โดดเด่นคือมีน้ำหนักเบาพอๆ กับพลาสติกแต่แข็งแกร่งราวกับเหล็ก โดยโครงสร้างของอนุภาคนาโนนี้ลักษณะเป็นท่อทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่กี่นาโนเมตร อาจมีองค์ประกอบเป็นชั้นแกรไฟต์ชั้นเดียวหรือหลายชั้น ซึ่งเรานำอนุภาคชนิดนี้ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้หลายชนิด เช่น ลูกเทนนิส อุปกรณ์กีฬา หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น
       
       นาโนเทคโนโลยีอาจไม่นำหายนะหรือสร้างผลกระทบในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ แต่เมื่อคำนึงถึงผลิตภัณฑ์ใกล้ ตัวบางชนิดที่เราได้สัมผัสในชีวิตประจำวันโดยตรงแล้ว ในฐานะผู้บริโภคยังต้องตระหนักถึงอันตรายจากเทคโนโลยีอุบัติใหม่เหล่านี้ โดยเฉพาะเมื่อตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์นาโนแล้วยิ่งต้องศึกษาคุณสมบัติต่างๆ ให้ลึกซึ้งยิ่งกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป

ที่มา  ASTVผู้จัดการออนไลน์ 27 สิงหาคม 2553 

< Previous   Next >