Home arrow News arrow เผยผู้ป่วย-โรคติดเชื้อ-โรคอุบัติใหม่จากภาวะโลกร้อนเพิ่มต่อเนื่อง
เผยผู้ป่วย-โรคติดเชื้อ-โรคอุบัติใหม่จากภาวะโลกร้อนเพิ่มต่อเนื่อง Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Post by Administrator   
อาทิตย์, 22 สิงหาคม 2010

ที่มา สำนักข่าวไทย วันที่ 20 สิงหาคม 2553

      รัฐสภา 20 ส.ค.- กรมควบคุมโรคเผยผู้ป่วย โรคทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อ โรคอุบัติใหม่ จากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ระบุกลุ่มผู้สูงอายุ ทารก และผู้มีปัญหาระบบทางเดินหายใจและหลอดเลือดหัวใจ และชายฉกรรจ์ที่ทำงานกลางแจ้งเสี่ยงมากสุด

      ในงานสัมมนาเรื่อง “ผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อสุขภาวะ” จัดโดยคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กล่าวถึงผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศ ในประเทศไทยมีทั้งผลกระทบทางตรงและทางอ้อม ทางตรงพบว่าความร้อนที่เกิดจากอากาศเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับอัตราการเกิด ความเจ็บป่วย และการเสียชีวิตโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กทารก รวมถึงกลุ่มผู้มีปัญหาระบบทางเดินหายใจและหลอดเลือดหัวใจ และเสี่ยงที่สุดเป็นกลุ่มชายฉกรรจ์วัย 30-35 ปี แต่ต้องทำงานหนักกลางสภาพอากาศร้อน หรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยขาดการเตรียมตัวมาก่อน จากข้อมูลพบว่า  ในปี 2552 จังหวัดที่มีผู้ป่วยโรคจากความร้อนมากที่สุด คือ มุกดาหาร  รองลงมา นครสวรรค์ และนครราชสีมา ส่วนการกระจายตัวการเจ็บป่วยจากโรคความร้อนสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยใน 2550 มี 18 ราย เพิ่มเป็น 81 รายใน 2551

       สำหรับผลกระทบทางอ้อม ทำให้เกิดโรคติดเชื้อ โรคอุบัติใหม่ แมลงที่เป็นพาหะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแพร่กระจาย วงจรชีวิตและการแพร่กระจายของเชื้อโรคเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ ขณะที่ปริมาณฝุ่นที่เพิ่มขึ้นทุก 10 ไมโครกรัมก็เพิ่มอัตราการเสียชีวิตถึงร้อยละ 4.5 โดยเฉพาะกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจมีอัตราเสี่ยงร้อยละ 9.8 ผู้สูงอายุร้อยละ 5.4 

      นพ.สมเกียรติ ยังกล่าวถึงสถานการณ์การเฝ้าระวังสุขภาพในปี 2553 ว่า กรมควบคุมโรค ได้เฝ้าระวังโรคเฉพาะพื้นที่โดยเลือกโรงพยาบาล 17 แห่งในพื้นที่เสี่ยง พบว่าตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมที่ผ่านมา มีอุบัติการของโรคระบบทางเดินหายใจมากขึ้น 2-3 เท่าโดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา พบมากที่สุด

      ด้าน นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 1970 เป็นต้นมา การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน เช่น การละลายของธารน้ำแข็ง สภาพอากาศแปรปรวนหลายพื้นที่ อุณภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้น ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก จากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากทุกประเทศทั่วโลกที่เป็นสาเหตุของเรือนกระจก 30,000 ล้านตันต่อปี.

< Previous   Next >